Her kan du få Vejle Kommune logo i forskellige udgaver til tryk og til skærm. Du finder også guiden til vores visuelle identitet. Husk, at alt materiale til web (inkl. pdf'er) skal leve op til standarderne for teknisk tilgængelighed.

Vejle Kommunes logo og designelementer er samlet i Skyfish. Her kan du også hente billeder af bl.a. Vejle Byråd.

Vores designguide beskriver vores visuelle identitet og sætter rammen for, hvordan Vejle Kommunes grafiske produkter skal se ud.

 

Webtilgængelighed og leverancer af indhold til digitale platforme

Vejle Kommune er som offentlig myndighed forpligtet til at sikre, at alt digitalt indhold, der udgives til en bred målgruppe, er tilgængeligt for alle, uanset handicap. Dette gælder også indhold på kommunens hjemmesider.

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed betyder, at digitale produkter og tjenester skal være designet og udviklet på en måde, der gør dem tilgængelige for alle, uanset funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. omfatte:

  • Skærmlæservenlige hjemmesider: Hjemmesider skal være struktureret på en måde, så de kan læses op af skærmlæsere for blinde og svagtseende.
  • Undertekster til videoer: Videoer skal have undertekster for personer med høretab.
  • Transskriberinger af lydfiler: Lydfiler skal have transskriberinger for personer med høretab.
  • Alternativ tekst til billeder: Billeder skal have alternativ tekst, der beskriver indholdet for personer med synshandicap.

 

Krav til leverandører 

Alle leverandører, der skal levere indhold i form af digitale produkter, dokumenter og tjenester, som skal placeres på en af Vejle Kommune hjemmesider, skal sørge for at det er webtilgængeligt. Afhængig af hvilken indholdstype det drejer sig om, betyder det noget forskelligt.

Alle leverandører skal sikre, at det indhold, de leverer, opfylder følgende krav:

  • WCAG 2.1 AA: Indholdet skal overholde retningslinjerne for webtilgængelighed (WCAG) 2.1 på niveau AA.
  • EU-direktiv EN 301 549 V2.1.2 (2018-08): Indholdet skal overholde kravene i EU-direktivet om webtilgængelighed for offentlige tjenester.
  • Tilgængelighedserklæring: Leverandøren skal dokumentere, i hvor høj grad digitale platforme og tjenester er webtilgængelige.

 

Vejledning og mere om webtilgængelighed

Du kan finde vejledninger og læse mere om kravene til webtilgængelighed i PDF-filer, video/lyd og webplatforme på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret: