Teknisk Udvalg ønsker at gentænke den kollektive trafik, så den dels bedre afspejler det behov, der er, og dels bliver mere attraktiv for nye passagerer. Der lægges derfor op til at ændre på ruten for en række busser, så rejsetiden forkortes. Sagen er sendt i offentlig høring i seks uger.

En stærk kollektiv trafik er afgørende for den grønne omstilling. Men siden corona har det været svært for busselskaber over hele landet at tiltrække det samme antal passagerer som før pandemien.

Derfor har Teknisk Udvalg valgt at gentænke den kollektive trafik i Vejle Kommune, så den får bedre konkurrencevilkår med bilen. Det betyder ændrede busruter og køreplaner for i alt 10 busruter – heraf syv bybusser og tre rute 200 busser.

Busserne skal styrkes

- Hele gentænkningen af den kollektive trafik handler om at bevare og styrke den. Bl.a. ved at kigge på, hvor passagererne er, og ved at indføre nogle busruter, der har en mere enkel rute og dermed væsentlig kortere rejsetid. Samtidig er vi også nødt til at agere økonomisk i en virkelighed, hvor busdriften på den ene side er blevet dyrere, og passagertallet på den anden side er faldet, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg og uddyber:

- Ved at omlægge ruter og gentænke køreplanerne håber vi, at vi kan få flere passagerer i bussen i stedet for i bilerne. Det er jo en del af det nye grønne visionstillæg til mobilitetsplanen, at vi skal forsøge at få færre biler ind i byerne og flere til at tage den kollektive trafik eller cykle, I løbet af foråret har udvalget og embedsværket holdt flere møder med lokalområderne. Der er blevet lyttet til forslag og indsigelser, ligesom der er blevet lavet målinger på antal passagerer, så Teknisk Udvalg kan træffe beslutning på det bedst mulige grundlag.

Busruter ændres

Oplægget omfatter i alt 15 busruter. Fem af ruterne foreslås nedlagt. Det drejer sig om linjerne 3, 7, 9a, 12 og 16. Herudover lægges der op til, at 10 busruter ændrer rute. Syv af dem er bybusserne 2, 4, 6, 8, 9, 10 og 11, og de sidste tre er rute 200 busser – 204, 210 og 211.

- Nu er oplægget sendt i offentlig høring, og vi er spændt på at læse borgernes kommentarer og forslag. Ud fra det tager vi endelig stilling til, hvordan busserne skal køre fra næste sommer, siger Gerda Haastrup Jørgensen.

Forslaget fra Teknisk Udvalg er sendt i offentlig høring, og du er velkommen til at deltage i debatten på Borgerlab frem til 18. oktober 2023.

Herefter skal sagen igen behandles og godkendes i Teknisk Udvalg på det sidste møde i år.

Sidst opdateret: