Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Afbrændings­forbud i alle landets kom­muner

Som konsekvens af den usædvanligt tørre sommer har de kommunale brandvæsener nu indført afbrændingsforbud i alle landets kommuner. Her kan du finde en detaljeret beskrivelse af, hvad du må - og ikke må - i Vejle Kommune.

Anbefal denne side:

Use of open fire is banned in all of Denmark.
Choose language at top of page and find out what this means e.g. for usage of a grill.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

 • Haveaffald
 • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
 • Affald fra skovbrug,
 • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
 • Bål, herunder bålfade
 • Fakler og lign.

 

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder

 • Grill (brug af grill til kul, pille & gas samt Trangia tillades på fast ubrændbart underlag)
 • Ildsteder
 • Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater samt al brug af pyroteknik (Allerede udstedte tilladelser tilbagekaldes hermed)

 

Vær forsigtig i forbindelse med rygning og bortskaffelse af aske

 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

 

Særligt for virksomheder

Brandvæsenet er i sit almindelige virke ikke omfattet af forbuddet, ligesom det er tilladt for virksomheder at udføre varmt arbejde (tilladelsen gælder ikke for ukrudtsafbrænding og anden form for direkte afbrænding) i erhvervsmæssig sammenhæng. Udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation, skal ske under skærpet tilsyn.

Ved udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation skal der etableres brandvagt. Brandvagtsfunktionen har til opgave at overvåge evt. brandrisici. Brandvagten skal udstyres med mindst 2 stk. håndildslukkere, som enten er 6 kg pulverslukkere eller 9 liter trykvandsslukkere.


Eksempler på varmt arbejde:

Blikkenslagerarbejde:

 • Lodning af tagrender
 • Opvarmning af metal med åben flamme eller varmepistol
 • Skæring af metal
 • Skæring og slibning af metal med vinkelsliber

Smede-, VVS- og metalforarbejdning:

 • Hård- og blødlodning, eksempelvis forbindelse med lodning af kobberrør
 • Svejsning af metalrør
 • Svejsning i forbindelse med montage af konstruktioner af stål som bjælker og søjler, trapper altaner og lign.
 • Skæring i metal med skærebrænder
 • Skæring i metal med vinkelsliber
 • Skæring i ventilationskanaler
 • Svejsning af plastrør
 • Arbejde med andet gnistproducerende værktøj

Tømrer og glas/alu facadearbejde:

 • Skæring i byggevarer af metal som stålrigler, trapezplader, facadeplader og lign

Tagdækkerarbejde:

 • Svejsning af tagpap med gasbrænder
 • Svejsning med varmluft

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Myndighedsafdelingen ved Trekantområdets Brandvæsen, tlf. 7681 0899, eller via mail myndighed@trekantbrand.dk.

Der vil IKKE blive meddelt dispensation i f.t. dette forbud!

Brandvæsnet følger vejrsituationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet, så snart det er forsvarligt.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Sidst opdateret: 05. juli 2018