Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Arkitektkonkurrence om udsigtspunkter udløser to vindere

Det blev arkitektfirmaerne EFFEKT og Schønherr, der løb med sejren, i arkitektkonkurrencen om udsigtspunkter ved Nørreskoven, Hvidbjerg og Tørskind. Nu forestår et større arbejde med at søge fondsmidler og indhente tilladelser og dispensationer, inden de tre punkter kan endeligt realiseres.

Anbefal denne side:

Det skortede ikke på kravene, da Vejle Kommune i efteråret udskrev en arkitektkonkurrence om tre udsigtspunkter ved Vejle Fjord og Vejle Ådal for de tre indbudte arkitektfirmaer Schønherr, EFFEKT og Reiulf Ramstad.

Blandt de ufravigelige krav var at få skabt unikke udsigtspunkter ved Nørreskoven, Hvidbjerg og Tørskind, der giver adgang til flere mennesker, herunder gangbesværede, som er udført i en arkitektonisk høj kvalitet, og som samtidig står smukt i landskabet uden at larme og overdøve naturens egen skønhed.

Lokal opbakning vigtig

Byrådet har afsat penge til arkitektkonkurrencen herunder præmiering af vinderne. Men finansieringen af anlæggene forudsætter, at fonde eller andre parter vil bidrage til udgifterne. Derfor skal kommunen nu i gang med at søge fonde. Inden første spadestik skal der også indhentes tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder.

Den lokale opbakning er dog den allervigtigste, og kommunen vil derfor, inden der arbejdes videre med projekterne, gå i dialog med lokalråd og lokale netværk omkring projekterne. Herunder hvordan de kan understøtte det arbejde, der gøres lokalt i forhold til at skabe udvikling og oplevelser for borgere og turister.

 • De tre udsigtspunkter

 • Fakta
  • Udsigtspunkterne er de tre første ud af en liste over 15 udsigtspunkter fordelt rundt i kommunen. De tre udvalgte punkter i etape 1 blev valgt på et møde i Natur- og Miljøudvalget i foråret 2019.
  • Dommerkomiteen bestod af repræsentanter for Natur- og Miljøudvalget, Teknik & Miljø, Vejle Kunstmuseum, Naturstyrelsen og bestyrelsen for Vejle Ådal - Vejle Fjord.
  • De 3 forslag er vurderet i forhold til følgende kriterier:
   • Et stærkt og realiserbart koncept, som formidler udsigten og landskabet
   • Indpasning i landskabet og den lokale kontekst, herunder fredninger og beskyttelseslinjer
   • Arkitektur
   • Tilgængelighed for alle
   • Bæredygtighed
Nørreskoven udsigtspunkt EFFEKT vandt for dette bud på et udsigspunkt i Nørreskoven.
Hvidbjerg udsigtspunkt EFFEKT vandt også for sit bud på et udsigtspunkt i Hvidbjerg.
Tørskind udsigtspunkt Til gengæld vandt Schønherr for sit bud på Tørskinds udsigtspunkt.
Sidst opdateret: 16. januar 2020