Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om nye restriktioner til og med 2. januar. Testcenter åbnet i Vejle


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Hø­je smit­te­tal be­ty­der be­søgs­re­strik­ti­oner på Vejle Kom­mu­nes bo­til­bud

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 9. november givet Vejle Kommune et påbud om midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til botilbud. Det sker for at holde smitten i Vejle nede og for at passe på sårbare borgere.

Anbefal denne side:

Vejles smittetal er steget og steget de sidste uger. Den 6. november udløstes det i første omgang et besøgspåbud på kommunens plejecentre. Nu er der så også kommet et besøgspåbud på indendørs arealer på botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Vejle Kommune, som trådte i kraft den 9. november.

Besøgsrestriktionerne indføres for at beskytte udsatte borgere mod coronasmitte i forbindelse med den øgede smitterisiko i Vejle Kommune.

De midlertidige besøgsrestriktioner betyder:

1) at besøg på botilbuddene som udgangspunkt skal foregå udendørs.

2) at besøg på indendørs arealer ikke kan ske med mindre besøget sker i forbindelse med kritiske situationer. I særlige tilfælde kan ledelsen give tilladelse til 1-2 faste besøgspersoner.

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som borgeren selv råder over.

Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. et aktivitets- og dagtilbud, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsrestriktionerne. Borgerne kan også fortsat modtage ydelser fra f.eks. frisør, tandpleje og fodterapeut. Borgernes ret til at forlade botilbuddet bliver ikke påvirket af hverken restriktioner eller forbud mod besøg.

Reglerne om besøgsrestriktioner vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.

Sidst opdateret: 10. november 2020