I alt tre forskellige arkitektoniske perler blev belønnet med Vejle-Prisen mandag den 2. oktober til Arkitekturens Dag på RessourceCenter Vejle. Den ene bygning kunne tillige tage Borgernes Arkitekturpris med sig hjem.

Bæredygtig arkitektur kan være flere ting. Det kan fx både være genbrug og genanvendelse og nybyggeri i nye, langtidsholdbare materialer, der falder i et med omgivelserne. Det er i hvert fald fællesnævnerne for de tre bygninger, der løb med Vejle Prisen 2022 og Borgernes Arkitekturpris, som blev uddelt mandag aften 2. oktober 2023 på RCV.

Det er 50. gang, at Vejle-Prisen uddeles til en eller flere bygninger i Vejle Kommune som en anerkendelse af nybyggeri, ombygninger eller renoveringer og grønne anlæg, der kan inspirere andre.

De tre vindere af Vejle-Prisen 2022 er:

Feldmosevej 1 i Jelling
Privatboligen på Feldmosevej 1 i Jelling vandt både Vejle-Prisen og Borgernes Arkitekturpris med i alt 269 stemmer.

Symbiose mellem nyt og gammelt

Den private bolig på Feldmosevej 1 i Vindelev ved Jelling har fået bygget til en nedlagt landejendom og i stedet for at nedrive eksisterende forfaldne bygninger, er der ved ombygning, renovering samt tilbygning opstået en fin symbiose mellem nyt og gammelt. Klimaaftrykket er desuden formindsket ved at genbruge de gamle bygninger. Gavlformen er ført videre fra det eksisterende stuehus, og et nyt ståltag dækker hele bebyggelsen og fortsætter som element på facaden af den nye tilbygning. I gavlene åbner de store vinduespartier op for naturen og trækker den indenfor. Der skabes et fint gårdrum mellem de gamle bygninger og tilbygningen. Tilbygningen har udvidet boligarealet, givet mere lys samt udsigt til det smukke landskab og tilføjet stedet en ekstra kvalitet. Der er hermed dannet en fin ramme for familien i et smukt landskab.

Tilbygningen er desuden belønnet med Borgernes Arkitekturpris med i alt 269 stemmer.

Hvor og Hvad:

Tilbygning til privat bolig på Feldmosevej 1, Vindelev, 7300 Jelling

Hvem:

Arkitekt: LOOP Architects A/S
Bygherre: Lisbet og Jacob Gange Due

Mølvangvej 92 i Jelling
Enfamiliehus på Mølvangvej 92 i Jelling vandt også Vejle-Prisen.

Bygget af overskudsmaterialer og fejlleverancer

Enfamiliehuset på Mølvangvej 92 ligger i Mølvang ved Jelling og er trukket tilbage fra vejen. Huset falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø og tilpasser sig den stedlige byggetradition med et 45 graders sadeltag. Det store glasparti inviterer de landlige omgivelser indenfor. Huset har rene linjer og fine bygningsdetaljer. Enfamiliehuset er opført af overskudmaterialer, fejlleverancer og genbrugsmaterialer, som er indsamlet igennem 10 år. Huset består af tegl indvendigt og udvendigt af skiffer på både facade og tag. Teglstenene, som er brugt til de indvendige mure, er fra en overproduktion. Vinduerne og de udendørs belægningsfliser er fejlleverance fra andre byggeprojekter. Køkkenet er sammensat af køkkener fra to forskellige sommerhuse. Der er således tænkt over bæredygtige løsninger.

Hvor og hvad:

Enfamiliehus på Mølvangvej 92, 7300 Jelling

Hvem:

Arkitekt: Tegnestuen Herle Boldt Hansen
Bygherre: Lone Gedsø Mikkelsen og Fredi Graetch
Herredsvej 30 i Jelling
Den tredje vinder af Vejle-Prisen blev erhvervsdomicilet på Herredsvej 30 i Vejle.

Samhørighed med omgivelserne

Erhvervsdomicilet på Herredsvej 30 ligger i et erhvervsområde i Lysholt øst for motorvej E45. Bygningen er opført i fire niveauer med en aftrapning ned mod ankomstarealet. Ved nedtrapningen mod ankomstarealet er der etableret tagterrasse i 2. og 3. sals højde. Der skabes dermed uderum til ophold, hvor bygningen skærmer af for motorvejen. Bygningen er opført med en facadebeklædning i indfarvet aluminium, og de store facader brydes op af lodrette lameller og et vandret bånd, der definerer etageadskillelsen. Langs stueetagen er der i flere af bygningens felter fastgjort wire til beplantning, der skal sikre, at facaden begrønnes. Arkitekturen fremstår sympatisk med den høje facade mod motorvejen og den mindre skala på ankomstsiden. Ligeledes vil facadens begrønning skabe en samhørighed med omgivelserne.

Hvor og hvad:

Erhvervsdomicil på Herredsvej 30, 7100 Vejle

Hvem:

Arkitekt: Arkitema Architects
Bygherre: Exxit 59 A/S
Bygningen er udlejet til Good Food Group, som bygningen blev opført til.

Fakta

 • Vejle-Prisen

  • Vejle-prisen er en del af Vejle Kommunes arkitekturpolitik og er blevet uddelt siden 1972. Prisen er skabt, fordi Vejle Kommune ønsker at sætte fokus på arkitektonisk kvalitet i nybyggeri, i byrum, parker og pladser, samt i restaurering af gamle bygninger.
  • Vejle Prisen gives ikke kun til byggerier, der indeholder bæredygtighed, men bæredygtighed er en af punkterne, vi kan kigge efter, hvis byggeriet samtidig går hånd i hånd med den gode arkitektur. God arkitektur kan stadig præmieres uden, at det indeholder bæredygtighed.
  • Afstemning om Borgernes Arkitekturpris foregår en gang om året i september måned, hvor borgerne kan stemme på de nominerede projekter via Vejle Kommunes Facebook, Instagram og hjemmeside.
  • Teknik & Miljø nedsætter en intern Vejle-Pris-gruppe, som sammen med en fagdommer udpeget af Arkitektforeningen udvælger bygninger og anlæg, der er taget i brug året før, præmieringerne finder sted.
  • Det er byrådet, der på baggrund af Teknisk Udvalgs anbefaling tager den endelige beslutning om, hvem der skal præmieres.
  • I år var der nomineret i alt fire projekter til Vejle-prisen. De tre vindere belønnes med et diplom til både bygherre og arkitekt.
Sidst opdateret: