Det skete 11. oktober 2019

Fredag 11. oktober blev Vejle ramt af de største vandmængder siden 2015. Vi giver dig her et overblik over, hvad der skete den dag.

Anbefal denne side:

Oktober 2019 var en usædvanlig våd måned. Ifølge DMI faldt der over 50 pct. mere regn end normalt. Det gjorde dermed måneden til den 7. vådeste oktober nogensinde. De rigelige mængder regn sørgede for, at jorden i oplandet til Vejle op til 11. oktober var rigeligt mættet.

Manglende varsel fra DMI

DMI’s varsel for fredag 11. oktober 2019 lød på 8-10 mm regn. Frem mod sidst på eftermiddagen faldt der kun de varslede mængder.

Det ændrede sig dog omkring kl. 16, hvor det begyndte at regne kraftigere. I løbet af en time faldt der 10 mm i oplandet til Grejs Å, og det blev ved med at regne.

Mindre end en time efter kom de første alarmer om kraftigt stigende vandstand i Grejs Å og Omløbsåen.

Fuldt beredskab i gang

Kl. 17.15 var højvandsgruppen, som består af Højtvandsvagten, TrekantBrand, Materielgården og Vejle Spildevand, samlet ved slusen. Da situationen så alvorlig ud, blev der tilkaldt hjælp fra Beredskabsstyrelsen, som kom med to pumpehold. Fra Trekant Brand kom de frivillige brandmænd og Klimacontainerens pumper. Der blev desuden rekvireret to dykkere, der skulle fjerne planker fra slusen.

Oversvømmelse en realitet

Tre timer senere begyndte Grejs Å at løbe over ved Abelones Plads, videre ned over Vesterbrogade, Staldgårdsgade, Vedelsgade, Tønnesgade, Frejasgade, Odinsgade og Nyboesgade og områderne imellem de nævnte gader.

55 mm regn

Også vandstanden i Vejle Å var stigende på grund af de store regnmængder. Med slusen lukket for den høje vandstand og pumperne i gang lykkedes det at holde området vest for Omløbsåen tør – bl.a. Ågade.

En opgørelse viser, at der samlet faldt op mod 55 mm regn over oplandet til Vejle. Altså mere end 5 gange så meget regn som varslet fra DMI.

Åløbene var overbelastede

Efterfølgende estimeringer har vist, at vandføringen i Grejs Å ved Ny Grejsdalsvej nåede 20 m3 i sekundet. Der kan maksimalt presses ca. 14 m3 i sekundet gennem åerne i byen, Mølleåen og Omløbsåen, selv når der pumpes.

Der flød altså 6 m3 mere vand i sekundet end, hvad åerne kan klare.

Den mængde vand giver oversvømmelse

Slusen kørte på fuld kraft hele aftenen og natten – faktisk mere end, hvad den tidligere har kørt.

Selv om Omløbsåen var pumpet tør forinden, og slusen var sat i gang tidligere på dagen, ville slusen alligevel ikke kunne dæmme op for de enorme mængder vand.

Når der kommer så store mængder vand, vil byen blive oversvømmet.

 • Det gør vi

 • Hvad gør Vejle Kommune?

  Vi har allerede gang i forskellige tiltag omkring Grejsdalen, der skal forsøge at forsinke vandet i oplandet. Bl.a. at etablere dæmninger.

  Udfordringen er dog, at terrænet omkring Grejsdalen er meget stejlt og indeholder meget værdifuld natur.

  Store dele af Grejsdalen er udpeget som EU-habitatnatur, som vi har en international forpligtelse til at beskytte.

  Det kræver derfor mange undersøgelser og dokumentation og tilladelse fra flere instanser, inden der kan søges om dispensation til at bygge dæmninger og forsinke vand langs Grejs Å.

  Beregninger viser, at der er behov for 170.000 m3 volumen for at håndtere en 100 års hændelse i dag – svarende til en 25 års hændelse i år 2050.

  For at få en robust løsning, er det vigtigt, at volumenet er fordelt i oplandet.

 • Hvad kan du gøre selv som grundejer?
Sidst opdateret: 19. maj 2020