En 20 km lange fjernvarmeledning fra Skibet over Bredsten-Balle til Jelling blev torsdag 3. marts indviet med taler og rundvisning i både Bredsten og Jelling.

På det sidste byrådsmøde i 2020 vedtog politikerne i Vejle Kommune Klimaplan 2020-2050, der går i Paris-aftalens fodspor og stiler efter 70 pct. reduktion af CO2-udledningen i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Konvertering fra naturgas og oliefyr til fjernvarme er en væsentlig brik til at nå klimamålene. Og i den første måned af 2021 blev første spadestik taget til en 20 km lang fjernvarmeledning, der skal forsyne borgerne i Bredsten-Balle, Jelling, Ny Rosborg, Planetbyen, Uhrhøj og Vestbyen med fjernvarme.

Torsdag 3. marts 2022 blev den 20 km lange forsyningsledning indviet med taler og besøg på varmeværkerne i Bredsten-Balle og Jelling.

TVIS har investeret ca. 90 mio. kr. i ledningen, som over en 20-årig periode reducerer CO2-udledningen med 108.000 ton.

Sidst opdateret: