Gamle bøgetræer må falde for at give plads til nye

Vejle Kommune tynder over de kommende par år ud i nogle af de ældste bøgetræer i Nørreskoven omkring Vejle Stadion. Formålet er at skabe mere lys og luft til unge bøgetræer og give bedre levevilkår for skovens dyreliv.

Anbefal denne side:

Vejle kommune er kendt for sine bøgeskove. Og det skal den fortsat være. Men selv bøgeskove har brug for at blive tyndet ud for at give plads til nye, unge træer, så også morgendagens vejlensere kan glæde sig over det lysegrønne frodige bagtæppe, når foråret springer ud.

Det er baggrunden for, at Vejle Kommune i disse dage er i gang med motorsavene i et område i Nørreskoven ved Vejle Stadion.

Ahorn udkonkurrerer bøg

Nørreskoven har længe båret præg af at være mørk og tæt mellem træstammerne. Det har givet bedre grobund for en underskov af ahorn, der stort set har udkonkurreret næste generation af bøgetræer.

Fældningen er det, der i fagsprog kaldes for tynding, som samtidig giver en foryngelse af bøgeskoven. Når der tyndes ud i nogle af de ældre træer, bliver der skabt bedre spiringsmuligheder for de rigelige mængder af bog, træerne smed sidste år, som var et såkaldt "oldenår".

En mere spændende skov

Noget af det fældede bøg vil blive efterladt i skovbunden, mens der laves træruiner af nogle af de mest egnede træer. Det er for at tilgodese biodiversiteten i skoven.

Op mod en tredjedel af skovens liv som fx insekter bruger det døde ved til at søge føde og yngle. Efter tyndingen vil der også være flere stående træruiner i Nørreskoven. Det er af hensyn til bl.a. hulrugende fugle, som kan tage bolig her.

Hensynet til biodiversiteten er også et hensyn til skovens besøgende, da det giver en oplevelse af en mere spændende og varieret skov.

Men hvad med det træ, der fældes og fjernes?

Størstedelen af de udtyndede træer går til produktion af træprodukter samt flis til varmeværker. Herudover kan træet bruges i byggeri, møbler og meget andet, der kan erstatte mindre klima- og miljøvenlige materialer. 

Og så er skoven en vigtig brik i klimakampen. Skoven er nemlig en levende organisme, og når et træ fældes, giver det bedre plads til nye træer, som på ny kan opsamle store mængder CO2 fra luften. 

Træruin i Nørreskoven
Udtyndingen i Nørreskoven indebærer også flere stående træruiner, hvor hulrugende fugler kan tage bolig. Foto: Lars-Bo Lykke Christensen
 • Udtynding i Nørreskoven

 • Fakta
  • Udtyndingen i Nørreskoven strækker sig over et areal på ca. 20-25 hektar og bliver foretaget i løbet af i år og næste år.
  • Der står i dag 900 gamle bøge i Nørreskoven ved Vejle Stadion. I dag udgør mængden af stående og liggende døde træer ca. 1 kubikmeter pr. hektar. Efter udtyndingen vil det udgøre 5-10 kubikmeter pr. hektar, som er til gavn for dyrelivet. Det langsigtede mål er at øge skovens mængde af dødt ved til 25 kubikmeter pr. hektar.
  • Der vil over de kommende par år blive fældet 200 bøgetræer. Herudover laves der biodiversitetsfremmende tiltag på ca. 40 træer.
  • Udtyndingen i Nørreskoven harmonerer med Vejle Kommunes nye biodiversitetplan og den netop vedtagne Natur- og Friluftslivsstrategi 2019 – læs mere her: www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/planer-politikker-og-strategier/

Mød kommunens naturvejleder og skovfolk søndag 26. januar kl. 10

Vejle Kommunes naturvejleder Finn Lillethorup og Lars-Bo Lykke Christensen inviterer til en tur rundt i Nørreskoven omkring Stadion, hvor der fortælles og besvares spørgsmål om, hvad der sker med skoven og biodiversiteten – heriblandt:

 • Fældning af en stor bøg
 • Eksempler på veteranisering af et bøgetræ, så vi får en rigtig god træruin
 • Hvad kan du forvente at finde i en naturlig bøgeskov

Alle er velkomne – husk praktisk fodtøj. Vi mødes ved Vejle Stadion, Roms Hule 6, foran Kong Hans´ Eg.

Sidst opdateret: 19. maj 2020