Gruppetilbud til forældre skal få unge til at stoppe med rusmidler

Erfaringer viser, at når forældrene får hjælp og rådgivning, reducerer eller kvitter de unge deres forbrug af rusmidler.

Anbefal denne side:

Som forældre til unge, der f.eks. ryger hash, tager kokain eller drikker for meget, er det naturligt at blive chokeret og føle sig magtesløs. For hvordan hjælper man bedst sit barn, så det stopper med at bruge rusmidler?

- Når unge har et problematisk forbrug af rusmidler, er det ikke kun den unges problem, men et problem der rammer hele familien. Det kan derfor være godt at dele sine oplevelser med andre forældre i lignende situationer og professionelle, siger Janne Skott Børgesen, afdelingsleder i RusmiddelCenter Vejle.

Derfor tilbyder RusmiddelCenter Vejle nu grupper for forældre til unge, som bruger forskellige former for rusmidler. Forældregrupperne er på mellem 5-10 forældre, som mødes 5 gange med forskellige temaer.

- I gruppen er man sammen med mennesker, der deler vilkår, og der er mulighed for at give og få inspiration, som kan hjælpe med at bryde fastlåste handlemønstre og mod til at afprøve nye, f.eks. nye værktøjer til bedre kommunikation, så forældrene opbygger tillid i stedet for at skabe afstand til de unge. Ofte har forældrene selv mange løsninger.

- Vi kan hjælpe dem med at motivere og aktivere de ressourcer, der er til stede, så familien bliver i stand til selv at tage hånd om de problemer, de støder på, siger Ole Juul Sørensen, opsøgende ungemedarbejder og tilknyttet gruppetilbuddet som en af de i alt 4 gruppeledere. 

- Man kan ikke ændre et andet menneske, men man kan ændre sin egen forståelse og adfærd og på den måde skabe de ønskede forandringer, så familien kommer styrket ud af den krise, den står i. Det kan også være med til ændre den unges adfærd og forbrug af rusmidler. Det viser erfaringer fra lignende projekter, supplerer Janne Skott Børgesen.

Gruppestart tre gange i 2019
Tilbuddet er gratis, men kræver tilmelding. Der er gruppestart torsdag den 24. januar, den 10. april og den 22. august 2019. Grupperne mødes på Horsensvej 35, 7100 Vejle.

Tilmelding til opsøgende ungemedarbejder Ole Sørensen, tlf. 24 76 65 09, mail: olejs@vejle.dk

 Ud over de nye gruppeforløb til forældre har RusmiddelCenter Vejle andre tilbud om individuelle samtaler til pårørende. Forældrene er velkomne, uanset om den unge er tilknyttet RusmiddelCenter eller ej.

Læs mere på www.vejle.dk/rusmiddelcenter

Sidst opdateret: 17. januar 2019