Hjælp fisken - håndter dit spildevand og algerens korrekt

Vidste du, at vand, der havner i vejristen, ender i vores natur uden at blive renset? Bliv klogere på, hvordan du håndterer dit spildevand og dit algerens, og hvordan du hjælper fisken.

Anbefal denne side:

Fra den 23. marts til den 23. april sætter vi fokus på korrekt spildevandshåndtering og algebekæmpelse i kampagnen Hjælp Fisken. Vores mål er, at grundejerne mindsker udledningren af forurenende stoffer via vejristen og tagrrenden og får forståelse for, hvorfor det er så vigtigt at håndtere spildevand og algerens korrekt. I år har kampagnen særligt fokus på Tirsbæk og Lille Høgsholt Bæk. 

Når vi fx hælder sæbevand fra bilvask, malingsrester, algerens, olie eller andre kemikalier i vejristen, ender det ofte helt urenset i vores vandløb, søer og fjorde. Dette skyldes, at 2/3 af Vejle Kommunes kloakerede områder er separatkloakeret. Det betyder, at regnvand og spildevand er adskilt. Der et altså ét rør til regnvand og ét rør til spildevand. Det, der lander i vejristen, renses ikke, men ledes direkte ud i vores vandløb, søer og fjorde sammen med regnvandet, og påvirker flora og fauna negativt.

Korrekt håndtering er lettere end de fleste tror, for faktisk er der kun ét hovedbudskab:

HÆLD KUN REGNVAND ELLER RENT VAND I VEJRISTEN.

Sådan hjælper du fisken

For at hjælpe fisken og sikre renere vandløb i vores kommune, skal du gøre følgende:

  • Hælde dit spildevand (det beskidte/forurenede vand) i enten din håndvask eller dit toilet – ikke i vejristen. Når du gør det, kommer det forbi et renseanlæg, før det ender i vandmiljøet. 
  • Vaske din bil i en vaskehal, så olie og tungmetaller bliver opsamlet.
  • Lægge dit farlige affald fx maling, terpentin, afløbsrens, afkalkningsmidler eller andre kemikalier i den røde kasse til farligt affald eller aflevere det på Vejle Kommunes genbrugspladser

Hvordan håndterer du algerens korrekt?

For at hjælpe fisken og sikre renere vandløb i vores kommune skal du gøre følgende:

  • Huske, at der i Danmark kun er få godkendte produkter til at få bekæmpet alger på dit tag. Du skal desuden huske at kræve af firmaet, der udfører opgaven, at det skal anvende det godkendte produkt. Se mere på miljøministeriet hjemmeside.
  • Følge anvisningen på de produkter, du vil anvende til at rense havemøbler, fliser mv. Og husk at hælde rester af vaskevand i håndvasken eller toilettet.

Så brug hellere hovedet end risten. Hjælp fisken - det betaler sig!

Blå maling i vandløb Et eksempel på, hvad der sker, når der bliver hældt blå maling i en vejrist. Her endte det i et vandløb. Gad vide om fiskene overlevede?
Rød maling i vandløb Et eksempel på, hvad der sker, når der bliver hældt rød maling i en vejrist. Her endte det i et vandløb. Gad vide om smådyrene overlevede?
Sæberester Et eksempel på, hvad der sker, når der bliver hældt sæberester fra en bilvask i en vejristen. Gad vide om insekterne overlevede?
Algerens Et eksempel på, hvad der sker, når der bliver hældt algerens ud gennem vejristen. Eksempel fra Bæksgård Bæk, 2008.
Sidst opdateret: 30. marts 2017