Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om nye restriktioner til og med 2. januar. Testcenter åbnet i Vejle


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Høje smittetal giver nye besøgsrestriktioner på plejecentre

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag givet Vejle Kommune et påbud om midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejecentre m.v.

Anbefal denne side:

Vejles smittetal er steget og steget de sidste uger og er i dag fredag 6. november oppe på 121. Det har udløst et påbud, som træder i kraft med det samme.

De midlertidige besøgsrestriktioner betyder:

1) at besøg på kommunale og private plejecentre mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og

2) at besøg på indendørs arealer på kommunale og private plejecentre mv. ikke kan ske, med mindre

  • Besøget sker i en kritisk situation, eller
  • Den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Ved kritiske situationer forstås også nære pårørendes besøg hos beboere, der ikke kan forstå og acceptere besøgsrestriktionerne, fordi de lider af en kognitiv funktionsnedsættelse og dermed har et helt særligt behov for besøg, f.eks. demente.

Med nære pårørende forstås i kritiske situationer ægtefælle, samlever, børn og børnebørn og andre med et nært forhold til beboeren. 

Både kommunale og private

De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter både kommunale og private plejecentre. Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Det betyder, at de også gælder for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer og dagcentre, der ligger inde på plejehjemmet, og som dermed benytter sig af plejecentrets fællesarealer.

Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. et dagscenter, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsrestriktionerne.

Beboerne på plejecentrene kan fortsat modtage ydelser fra f.eks. frisør, tandpleje og fodterapeut.

Beboernes ret til at forlade et plejecenter bliver ikke påvirket af hverken restriktioner eller forbud mod besøg.

 

Sidst opdateret: 10. november 2020