Hvordan ønsker du fremtidens Jelling?

Arbejdet med at udvikle en byvision for Jelling sparkes i gang med et kick-off mandag 24. februar.

Anbefal denne side:

Kan vi finde en fælles retning for Jellings udvikling? Det vil Vejle Kommune undersøge sammen med borgerne i 2020. Kommunen opfordrer borgerne til at sætte fremtiden for Jelling til debat i de kommende uger og starter det hele med et kick-off på UCL.

• Hvor står Jelling i dag?
• Hvilke potentialer og muligheder rummer Jelling?
• Borgernes byvision. Hvordan kan du bidrage til udvikling af byvisionen?

Det er hovedoverskrifterne, når Vejle Kommune byder på kick-off til udvikling af en byvision for Jelling. Det sker mandag 24. februar kl. 19-20-30 på UCL i det store auditorium på Stationsvej 4 i Jelling.

Fælles retning for Jelling

Mødet er en opvarmning til de kommende ugers drøftelser om gode fremtidsscenarier for byen, og der gives indblik i selve processen og besvares evt. spørgsmål.

Byvisionen for Jelling bliver den tredje vision af sin art i kommunen. Sidste år var det Give og Børkop, der fik udarbejdet deres byvisioner. Formatet blev evalueret, og ansvaret for de kommende byvisioner er placeret hos Teknisk Udvalg, der på sit møde 14. januar godkendte tidsplanen for 2020.

Målet for Jelling er, at der fremlægges en vision til vedtagelse af byrådet i november 2020.

Jeg vil godt engagere mig lidt ekstra

Vil du gerne være med i processen i alle fem uger? Vejle Kommune søger interesserede til borgernes byvisionsgruppe. Læs mere på www.vejle.dk/byvisionjelling under ”Tilmelding til kick-off møde”.

Sidst opdateret: 19. maj 2020