Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om nye restriktioner til og med 2. januar. Testcenter åbnet i Vejle


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Indvielse af Klimaparken i Østbyparken

Første etape af det klimaprojektet, som skal gøre den østlige bydel mere robust i forhold til at kunne håndtere fremtidens kraftige skybrud og større vandmængder, står nu klar.

Anbefal denne side:
klimapark 1
klimapark 2
klimapark 3
klimapark 4
kliampark 5

I regn og blæst blev den nye klimapark indviet - og dermed også sat på prøve på sin allerførste første dag. Indvielsen er startskuddet til et større projekt finansieret af Vejle Kommune og Vejle Spildevand, hvor der i alt er afsat 47,1 millioner kroner. Målet er at sikre den østlige bydel mod store vandmængder. Projektet består af fem delprojekter, som skal sikre vandets vej fra de højtliggende områder, ned gennem bydelen og ud i fjorden, så vi minimerer risikoen for oversvømmelser i området. Det samlede projekt er planlagt til at stå klar i 2021.

De fem delprojekter

 • Klimaparken
  I ØsterBOs boligkvarter Østbyparken skal en ny vandkorridor håndtere regnvandet fra Rødkildevej og ned til en ny pumpestation, der etableres syd for Rødkilde Gymnasiums boldbaner. Vandvejen kommer til at beskytte området mod oversvømmelser og tilfører samtidig området nye rekreative og naturmæssige værdier. Klimaparken bliver til i tæt samarbejde med boligforeningen ØsterBO.
 • Abeburet
  Nord for Horsensvej ligger regnvandsbassinet Abeburet. Det skal udvides, så det i fremtiden kan opsamle endnu mere af det regnvand, der løber fra Horsensvej mod Skovgade og Skyttehusgade.
 • Roms Hule ligger et regnvandsbassin ved Roms Hule. Det skal udvides.
 • Boldbanen og Rødkildevej
  Ved Vejle Friskole skal boldbanen kunne bruges som midlertidigt regnvandsbassin og opsamle vand fra Horsensvej i tilfælde af ekstremregn. Fra boldbanen skal der etableres en ny rørledning under jernbanen til Rødkildevej og videre i Rødkildevej til udløb i fjorden ved Bølgen.
 • Lille Bølge
  En ny regnvandsledning under jernbanen og ud til fjorden skal sikre Rødkildevej og Valløesgade mod oversvømmelser.
Sidst opdateret: 24. september 2020