Kommunen undersøger vildtbestanden i Nørreskoven, Sønderskoven og ved Højen Å

For 9. år i træk foretager Vejle Kommune en bestandsundersøgelsesjagt i de tre skovområder. Den finder sted mandag den 20. januar 2020.

Anbefal denne side:

Hvordan er sundhedstilstanden hos dyrene i Vejles kommuneskove? Og hvordan trives de?

Det er nogle af de spørgsmål, som Vejle Kommune søger svar på med den årlige bestandsundersøgelsesjagt af vildtbestanden i kommunen. I år foregår jagten mandag den 20. januar 2020 i tidsrummet kl. 8.30-16.

En bestandsundersøgelsesjagt har til formål at undersøge dyrenes helbredstilstand og vurdere bestandens størrelse, trivsel og sundhed. Derfor vil der blive skudt et antal jagtbare dyr som fx rådyr, ræv og mårhund, som efterfølgende bliver undersøgt.

20 skytter og en schweisshund

I år foregår jagten som altid i Sønderskoven om formiddagen og Nørreskoven om eftermiddagen, mens også skovområdet omkring Højen Å er en del af dette års undersøgelse. Det tredje skovområde går på skift mellem kommunens øvrige skove. Sidste år var det Munkebjerg og forrige år Give, og i år er det området ved Højen Å, som sidst blev undersøgt i 2014.

Der vil i alt være ca. 20 skytter, alle rutinerede jægere, samt en schweisshund, der kan opspore evt. anskudt vildt.

Der bliver sat skilte op, som fortæller, at der er jagt i skoven. Men du kan stadig besøge skovene. Jægerne skal nemlig aflade, hvis du kommer forbi. Hvis du har spørgsmål, kan du også stille dem til jægerne.

Erfarne jægere

Jagten vil foregå som trykjagt. Ved trykjagt går 2-4 personer gennem et skovområde, hvor de i et stille og roligt tempo trykker vildtet fremad. Jægere vil stå parat ved dyreveksler og lignende for at nedlægge vildtet, når det kommer på skudhold.

De deltagende jægere, som er ansat i Teknik & Miljø i Vejle Kommune, er udvalgt, fordi de har stor erfaring med præcis denne type jagt. Alle jægere tager fri fra arbejde for at deltage.

Nedlagt vildt bliver undersøgt af en ekspert, og resultaterne sammenholdes med tidligere års erfaringer og bliver efterfølgende offentliggjort.

Sidst opdateret: 16. januar 2020