For første gang på dansk grund opføres et byggeri, som kombinerer daginstitution og plejecenter. Byggeriet skal ligge i Vejle, og byggeplanen viser, at det både bidrager til fællesskaber på tværs af generationer, er klimavenligt og indarbejder FN's verdensmål.

Kong Gauers Gårds centerbygning
Kong Gauers Gård - plads til samvær på tværs af generationer

Fællesskaber, klima og tilknytning til lokalområdet er fundamentet for fremtidens fællesinstitution med daginstitution og plejecenter, som står færdig i landsbyen Gauerslund ved Vejle i 2023. Dette afspejles i arkitekturen, design af inde- og udearealer, materialevalg mv.

Se, hvordan byggeriet ser ud (skitser, tegninger mv.)

Helt overordnet opføres fællesinstitutionen, som skal hedde Kong Gauers Gård, som en slags mini-landsby med en plejehjemsdel og en daginstitution. Plejehjemsdelen består af tre selvstændige boenheder som udformes som 3-længede gårde og med plads til 79 lejligheder i forskellige størrelser. Her skal de ældre bo og have deres hverdag. Derudover skal der være et stort, fælles aktivitetscenter, hvor der indgår en række faciliteter. Centerdelen forbinder boenhederne med daginstitutionen, som får plads til 120 børnehave- og vuggestuebørn.

Byggeriet er tænkt sammen med skolen, hallen og det øvrige lokalsamfund - og også arkitektonisk inspireret af landskabet og de omkringliggende gårdes arkitektur, så det nye naturligt flettes ind i det gamle.

Læs pressemeddelelsen om byggeriet

Sidst opdateret: