De to opstemmede søer i Randbøldal bliver nu renset for malakitgrønt-forurening. Arbejdet med at pumpe det forurenede slam op begynder på mandag og forventes at være afsluttet inden årsskiftet.

Så er der godt nyt i Randbøldal. For nu går arbejdet med at rense de to søer i Randbøldal, som er forurenet med malakitgrønt, i gang.

På mandag er der opstartsmøde, og fra uge 42 bliver det forurenede slam pumpet op fra søerne. Går alt efter planen, forventer entreprenøren at være færdig med at pumpe slammet op inden årsskiftet.

Ingen lugtgener

Slammet pumpes op i stedet for at blive gravet op, så de lokale ikke skal belemres med lastbiler på vejene.

Det oppumpede slam skal afvandes i særlige tekstilposer indtil foråret, hvorefter det køres væk. Der er dog ingen lugtgener forbundet med hverken oppumpningen eller afvandingen.

Prisen for hele projektet ender på lige knap 14 mio. kr.

Sidst opdateret: