Beskæftigelsesministeren var på besøg i Jobcenter Vejle, hvor temaet for besøget var indsatsen for unge.

Jobcenter Vejle er meget optaget af at få mennesker i job eller uddannelse. Især de unge. Unge i Vejle, der ikke er i job eller uddannelse, og som er på offentlig forsørgelse, møder i Jobcenter Vejle det perspektiv og den tilgang, at Du kan ikke vælge ingenting. De skal vælge noget.

Denne tilgang var emnet, da beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) sammen med næstformanden for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, Christoffer Aagaard Melson (V), besøgte Jobcenter Vejle.

De to Christiansborgpolitikere hørte om, hvilke indsatser Jobcenter Vejle blandt andet har for de unge. De mødte også medarbejdere fra Jobcenter Vejle og unge, som har erfaring med indsatserne i jobcenteret.

Jobvejen og Ubåden

I Vejle Kommune kommer en del unge mellem 18 og 29 år i berøring med Jobcenter Vejle på den ene eller anden måde. De unge har kortere eller længere perioder uden beskæftigelse eller uddannelse, og her hjælper jobcenteret de unge videre i enten uddannelse eller job.

Jobcenterets indsats består blandt andet af Jobvejen, som er en jobrettet strategi, der har tydeligt, praktisk fokus på muligheder, som den unge kan vælge imellem. Tilgangen i Jobvejen er, at de unge ønsker at komme videre, og jobcenteret hjælper med muligheder og gør vejen lidt nemmere.

Herudover er der en gruppe unge, der kræver en særlig og koordineret indsats i jobcenteret og i den Kommunale Ungeindsats, Vejles Ungevejledning. Denne gruppe har større udfordringer end ledighed som for eksempel misbrug eller psykisk sygdom.

Også her bidrager Jobcenter Vejle via indsatsen Ubåden med at hjælpe og støtte de unge til at finde en vej mod selvforsørgelse, om end det kan være med meget små skridt. Tilgangen i Ubåden er, at den unge skal vælge ’noget’, og dette ’noget’ kan være selv små skridt som et lægebesøg, styr på bolig eller økonomi. At den unge selv er med til at vælge, skaber en positiv forandring i den unges liv. Det øger selvværdet, og flere af disse små, selvvalgte skridt styrker den unges evne til at se muligheder som i sidste ende kan føre til beskæftigelse eller uddannelse.

Besøget var foranlediget af ministeren.

Billede af ministerbesøg i Jobcenter Vejle.
Borgmester Jens Ejner Christensen (V), fmd. for Arbejdsmarkedsudvalget Rune Bønnelykke (DF), direktør for Økonomi & Arbejdsmarked Sarah Gaarde, folketingsmedlem Christoffer Aagaard Melson (V) samt beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), da de 2 Christiansborgpolitikere var på besøg i Jobcenter Vejle.
Sidst opdateret: