Ny kommuneplan sendes i høring

Planen er i offentlig høring fra tirsdag den 11. april 2017 til tirsdag den 6. juni 2017 kl. 15. Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode.

Anbefal denne side:

Planen er en opfølgning på byrådets vision, ”Vejle med Vilje” og sikrer fortsat vækst og udvikling i hele Vejle Kommune, forklarer borgmester Jens Ejner Christensen. 

”Jeg er glad for, at et bredt flertal i Byrådet er enige om at sende kommuneplanen i høring, og jeg glæder mig til at debattere forslaget med borgerne på det møde, vi holder i Bygningen 2. maj kl. 19”, fortsætter borgmesteren. 

Planen fastholder den midtbystrategi for Vejle Midtby, som kommunen har arbejdet efter i mange år og lægger vægt på en fortsat fortætning og byomdannelse for at imødekomme den stigende efterspørgsel på bynære boliger i Vejle. 

Sammen med de andre kommuner i Trekantområdet har Vejle Kommune fået lavet en analyse af det fremtidige behov for forskellige typer af boliger og boligområder. Analysen bekræfter, at Vejle i de kommende år ser ændringer i befolkningens sammensætning og livstil, som betyder en stigende efterspørgsel på især mindre lejeboliger, både i bykernerne og i centrum af de mindre bysamfund. Derfor er der også lagt vægt på at imødekomme dette behov ved at give mulighed for at udstykke små grunde, der giver mulighed for mindre boliger. 

Samtidig er der også gjort plads til nye boligområder i Børkop/Brejningområdet, og der er flyttet om på byudviklingsområderne i Jelling og Ågård-Gravens for at sikre en bedre sammenhæng i disse byer. I Vejle er der sket en omdisponering af flere områder. Det gælder Tirsbæk Bakker området, hvor den golfbane, som oprindeligt var med i planerne, nu er endeligt opgivet. Det samme gælder den planlagte travbane ved Hornstrup. Det område bliver nu et rent boligområde 

På baggrund af ønsker fra lokalrådene i Ødsted og Egtved er der også blevet plads til 2 mindre erhvervsområder for lokalt orienterede virksomheder i disse to byer. Det giver mulighed for at lokale virksomheder kan vokse eller etablere sig.  

Der er også nye retningslinjer og ændringer i rammebestemmelser for klimasikring. 

Kommuneplanen indeholder også et Grønt Danmarkskort, der viser, hvor kommunerne i Trekantområdet i fremtiden vil målrette naturplejen og planlægge for ny sammenhængende natur i samarbejde med lodsejerne. Endelig kan borgerne se, hvordan Vejle Kommune vil prioritere indsatsen for at styrke naturen og friluftslivet i perioden 2017-2029. 

Alle kan til og med 6. juni 2017 komme med bemærkninger eller indsigelser til kommuneplanforslaget. Planen er denne gang en fuldt digital plan og kan ses på http://kommuneplan2017.vejle.dk/ For dem, der foretrækker at læse på papir, er der fremlagt en printet udgave på biblioteker og i informationen i Teknik & Miljø. 

Borgermøder

Vejle Kommune holder borgermøde den 2. maj  kl. 19-21 i Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle.
Derudover holder Vejle Kommune et arrangement på Rådhustorvet i Vejle den 30. maj kl. 16-19 om Vejle Kommune 2050, hvor der også vil være mulighed for at drøfte kommuneplanforslaget.

Læs mere  under aktuelle høringer

 

 

Sidst opdateret: 28. april 2017