Et enigt byråd har godkendt Risikostyringsplan 2021-2027, der giver bud på, hvordan vi beskytter os bedst muligt imod klimaforandringer med oversvømmelser til følge.

Der er brug for effektive handlinger og klog beskyttelse over alt i verden. Også i Vejle Kommune, hvor byrådet netop har vedtaget Risikostyringsplan 2021-2027. Den nye plan bygger videre på den første risikostyringsplan, som Vejle Kommune udarbejdede i 2015, samt stormflodsstrategien, som blev vedtaget i byrådet i december 2020. I planen giver kommunen et bud på, hvordan de sikrer byen mod vand. Dog arbejder Vejle Kommune allerede på mange fronter med at forsøge at styre vandet, så oversvømmelser kan undgås.

Sidst opdateret: