Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Ny strategi sikrer rig natur og gode oplevelser

Hvordan udvikler vi naturen, og hvordan udbygger vi de rekreative tilbud i vores kommune? En helt ny strategi for Vejle Kommunes natur og friluftsliv har fokus på seks indsatsområder, der både sikrer en rig natur og gode oplevelser.

Anbefal denne side:

Natur- og Miljøudvalget har netop vedtaget en ny strategi for natur- og friluftslivet i Vejle kommune, der understøtter udvikling af naturen og borgernes muligheder for at opleve og nyde de smukke omgivelser i kommunen.

Den nye strategi er et væsentligt led i Vejle Kommunes ambition om fortsat at være anerkendt for en rig og mangfoldig natur med bæredygtige og attraktive friluftsfaciliteter. Natur- og Friluftsstrategi 2019 er anden generation af sin slags og bygger oven på de ambitiøse visioner og mål fra den tidligere strategi fra 2015.

Seks indsatsområder

Natur- og friluftsstrategien er inddelt i seks centrale indsatsområder: Friluftsliv, ådalene og den lysåbne natur, skov, vandløb og søer, Vejle Fjord samt formidling.

Strategiens specifikke afgrænsninger er med til at sikre sammenhæng med en række andre centrale planlægningsværktøjer, herunder eksempelvis byrådets vision: Vejle med Vilje.

Ud over fokus på natur- og friluftsliv skal Natur- og Friluftsstrategi 2019 understøtte kommunens arbejde med resiliens og øget klimatilpasning samt sikre et fortsat godt samarbejde med lodsejere, borgergrupper og øvrige interessenter på natur- og friluftsområdet. 

  • Natur- og Friluftsstrategi 2019

  • Natur- og Friluftsstrategi 2019
    • Du kan hente den nye Natur- og Friluftsstrategi 2019 på https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/planer-politikker-og-strategier/teknik-og-miljoe/natur-og-friluftsstrategi/
    • Foretrækker du strategien i trykt form, kan den hentes i Teknik & Miljø i Kirkegade 22.
Sidst opdateret: 16. januar 2020