Den grønne omstilling har høj prioritet i Vejle Kommune. En af vejene derhen går gennem partnerskaber med gensidig værdi med erhvervslivet. Onsdag blev to nye klimapartnerskaber underskrevet med lokale virksomheder.

1
2
3

Den grønne omstilling skal skubbes i en mere positiv retning - men vi kan ikke gøre det alene.

Derfor har vi en strategi om, at teame op med ambitiøse lokale virksomheder, og indgår klimapartnerskaber, der både gavner os som kommune, virksomheden og naturligvis klimaet.

Og onsdag underskrev vi hele to aftaler.

Hos Nykredit satte centerdirektør for Nykredit i Vejle, Gitte Knudsen, sammen med formand for klimaudvalget, Søren Peschardt, underskrift på klimapartnerskab, der betyder, at den store finansieringskoncern fremover vil arbejde for tiltag, der kan reducere klimabelastningen.

Blandt andet støtter Nykredit skovrejsningsprojekter i hele Danmark, ligesom aftalen også omtaler, at Nykredit vil arbejde med udformningen af deres låneprodukter, så de i højere grad understøtter bæredygtighed.

I Vejle Nord blev der også sat underskrift på et nyt klimapartnerskab. Hos den internationale gaskoncern Linde Gas arbejdes der for at reducere CO2-reduktionerne med 35 pct. i 2035 med målet om klimaneutralitet i 2050.

Aftalen som SHEQ Manager, Max Engelberth, satte signatur på, betyder, at Linde Gas vil bidrage til den grønne omstilling i Vejle ved blandt andet at arbejde med bedre udnyttelse af procesvarme og oprensning af spildevand.

Vi er meget glade for at have Nykredit Vejle og Linde Gas A/S med ombord som klimapartnere. Vi ser meget frem til det grønne samarbejde, som forhåbentlig kan gøre en forskel og inspirere flere virksomheder til at skrue op for den grønne omstilling – gerne i et klimapartnerskab med os

Sidst opdateret: