Mange unge føler sig svært ensomme. Hvis ensomheden bider sig fast, kan den have store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Mary Fonden har derfor sat sig i spidsen for et nyt og omfattende initiativ, der skal sikre, at de unge bliver fundet og får tilbudt den rette hjælp. Vejle Kommune er med i initiativet.

For at komme ensomhed blandt unge til livs har Mary Fonden taget teten til et nyt og ambitiøst initiativ, der går helhedsorienteret til værks. Som det første skridt skal initiativet sikre, at de unge, der føler sig ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp, bliver fundet. Dernæst skal de unge guides videre til et relevant tilbud eller fællesskab alt efter, hvad den enkelte unge har brug for.

Sidst men ikke mindst skal initiativet hjælpe de unge over i varige fællesskaber og bidrage til, at de etablerede fritidsfællesskaber bliver bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme. Det nye initiativ bliver skudt i gang i dag, og Vejle Kommune er én af de tre kommuner, der er med fra start sammen med Ballerup og Esbjerg. Initiativet har fået navnet Lift og skal i første omgang afprøves og udrulles i tre kommuner i samarbejde med lokale frivilligcentre, Ventilen, DGI, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet.

Uffe Breum er afdelingsleder i Folkesundhed i Vejle Kommune, og han ser store muligheder i dette initiativ.
- Vi ved, at der er unge, som har venner, men som alligevel føler sig meget ensomme. Nu forsøger vi med det her initiativ på en systematisk måde at opspore dem, siger han.

I Vejle Kommune er det flere forskellige forvaltninger, der samarbejder om at hjælpe unge ud af ensomheden.
Udover Kultur og Sundhed, hvor Uffe Breum arbejder, er Børn & Unge-forvaltningen også med. Ulla Hartvig er distriktsleder for De Åbne Rådgivninger under Tværfagligt Center for Børn og Unge, og hun ser også rigtig positivt på at være en del af det nye initiativ, fordi det sætter fokus på unge, der ikke selv søger hjælp.
- I Vejle kommunes samtaletilbud til unge ”Ungekontakten” oplever vi også de unges mistrivsel, hvor ensomhed er en af forskellige årsager. Der er mange måder at være ensom på, så vi skal hele tiden blive bedre til at forstå og give nye tilbud til de unge, der kæmper med svær ensomhed. For nogle unge er et individuelt samtaleforløb en god hjælp, men for mange har de brug for fællesskaber, som vi fx finder i sportsklubber, skriveværksteder, ungecafeer m.m. Der er mange steder i Vejle med gode fællesskaber, men skridtet til at møde frem kan være svært, især hvis man bærer på mange dårlige erfaringer fra tidligere eller føler sig meget anderledes, siger Ulla Hartvig.

To piger smiler til en tredje person
Alt for mange unge mennesker føler sig ensomme. Nu skal nyt initiativ hjælpe dem. Foto: Ólafur Gestsson.

Samarbejde på tværs skal styrke hjælpen

Både Uffe Breum og Ulla Hartvig er enige om, at Vejle Kommune i forvejen er rigtig gode til at arbejde på tværs om opgaven med ensomme unge. Men derfor er det stadig godt, når der kommer endnu mere fokus på udfordringerne for de unge.
- LIFT projektet hjælper os i Ungekontakten og Vejle kommune med at blive bedre til at forstå svær ensomhed og til at komme i kontakt med målgruppen, så vi kan guide videre. LIFT hjælper os også mere på vej til at arbejde sammen på tværs af kommunen, med frivillige, foreninger m.m. Det er en kæmpe gevinst at finde sammen, og det er afgørende for de unge, at den som møder dem, kan tænke bredere ift. hjælp end blot eget tilbud, siger Ulla Hartvig.

Uffe Breum er enig med hende og ser også, at det kun kan være med til at hjælpe de unge endnu mere.
- Noget af det gode ved det her initiativ er, at vi får 3 ½ år med et fælles fokus på tværs af forvaltninger, institutioner, skoler og så videre. Det er en fælles løftestang for den mentale sundhed, hvor vi også får et blik på børn og unge før 16 år og efter 20 år. Selvom vi i forvejen er gode til at samarbejde om det her, er det her en ekstra fælles indsats på området, så jeg ser helt sikkert gode muligheder med det her, siger han.

Lift er finansielt støttet af Lauritzen Fonden og Det Obelske Familiefond.

Fakta om ensomhed

 • 22 % af unge 16-24-årige føler sig alvorligt ensomme – andelen er størst hos unge kvinder
 • Ca. 600.000 danskere i alderen 16 år og opefter oplever alvorlig ensomhed – svarende til 12,4 % af befolkningen
 • Kortvarig ensomhed er helt almindeligt og ufarligt
 • Langvarig ensomhed bevirker en stresstilstand i kroppen, som påvirker både fysisk sundhed og trivsel. Unge, der føler sig svært ensomme over længere tid, har bl.a. forhøjet risiko for depression, forhøjet blodtryk og søvnforstyrrelser
 • Ensomhed er en følelse og afhænger af den enkeltes sociale behov – det handler mere om kvaliteten af ens relationer end om antallet
 • Personer, der føler sig svært ensomme, lever i gennemsnit seks måneder kortere
  end personer, der ikke oplever svær ensomhed.

  (Kilder: ’Danskernes sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021’, Sundhedsstyrelsen 2022 og ’Ensomhed i Danmark’, Lasgaard et. al., DEFACTUM, 2020)

Fakta om Lift

Projektet følger den unge gennem tre spor:

 1. Opsporing af alle danske unge
  I samarbejde med landets førende ensomhedsforskere udvikles der i Lift et valideret opsporingsværktøj, der består af ni spørgsmål, der screener unge for ensomhed. Unge i aldersgruppen 16-20 år vil blive præsenteret for de ni spørgsmål på deres ungdomsuddannelse eller i den kommunale ungeindsats. Unge, der viser tegn på svær ensomhed, vil blive tilbudt hjælp og støtte

 2. Interventioner og mindfulness
  Unge, der oplever svær ensomhed, er lige så forskellige som andre unge. Der findes derfor ikke én type afhjælpende tilbud, der passer alle. Projektet samler derfor alle typer af relevant hjælp. Den unge vil sammen med sin vejleder finde frem til den rette hjælp og støtte fx mentorforløb, mindfulness eller gruppeforløb med ligesindede.

 3. Varige fællesskaber
  Når den unge er klar, hjælpes den unge videre ud i varige fællesskaber eller relationer i fx forenings- eller idrætsliv. Dette kan også ske samtidig med, at den unge går i et afhjælpende tilbud. De etablerede fællesskaber understøttes i at blive bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme, samt i at skabe inkluderende fællesskaber.

Tre kommuner er med

I projektets første år tager tre kommuner del i projektet. Udover Vejle er Ballerup og Esbjerg også med. Efter det første år bliver indsatsen evalueret og eventuelt tilpasset. Ambitionen er, at projektet integreres i alle landets kommuner, så alle unge, der oplever ensomhed, bliver set og får tilbud om hjælp og støtte, der er tilpasset deres specifikke behov.

Sidst opdateret: