Borgmesteren blev genvalgt uden modkandidater og med opbakning fra alle 31 medlemmer af byrådet.

1
2
3
4
5

Stemningen var høj og smilene store, da det nyvalgte byråd mandag indtog Vejles gamle rådhus til det konstituerende byrådsmøde, hvor udvalgs- og bestyrelsesposter blev tildelt – og hvor valget af borgmester for de kommende fire år blev bekræftet.

Det var et forandret byråd, der mandag eftermiddag var samlet. Hele 12 af 31 byrådspolitikere er nyvalgte, antallet af kvindelige medlemmer er steget fra 5 til 11 og så er byrådet også blevet yngre.

Én borgmesterkandidat

Traditionen tro er det byrådsmedlemmet med længst anciennitet, der har æren af at lede det konstituerende byrådsmøde. Byrådsmedlemmerne Peder Hummelmose og Søren Peschardt er begge netop blevet valgt til deres syvende byrådsperiode, hvis man også tæller byrådsperioder i tidligere byråd med.

Der var derfor lighed i anciennitet, hvilket efter forskrifterne betyder, at det var den ældste af de to, der skulle lede mødet – og det var altså Peder Hummelmose.

Socialdemokratiets leder, Martin Sikær, rejste sig og foreslog Jens Ejner Christensen fra Venstre som borgmester. Det kunne samtlige 31 byrådsmedlemmer bakke op om. Jens Ejner Christensen blev derfor kaldt op til borgmesterpulten, hvor han fik hængt borgmesterkæden om halsen af Peder Hummelmose og Søren Peschardt i forening.

Blomster til borgmesterens hustru

Peder Hummelmose tog derefter ordet til en afsluttende bemærkning. På byrådets vegne sendte han en hilsen til borgmesterens hustru Anita, som fik overrakt en buket blomster som tak for, at byrådet må tage meget af hendes mands tid.

Borgmesteren ledte derefter den resterende del af det konstituerende byrådsmøde, hvor der i alt var 53 punkter på dagsordenen. Disse handlede primært om tildeling af pladser i byrådets udvalg samt til nævn og bestyrelser.

Sidst opdateret: