Omdeling af grønne poser

Uge 38 starter omdelingen af grønne poser til organisk affald

Anbefal denne side:

Igen i år er det foreningerne fra Vejle Ungdoms Fællesråd (VUF) på vegne af AffaldGenbrug, der omdeler poserne.

Ligesom tidligere er det dels de lokale foreninger, koordineret af VUF, og dels Vejle Kommunes renovatør Meldgaard, der fra uge 38 husstandsomdeler grønne poser til opsamling af organisk affald. Poserne bliver omdelt én gang om året i september måned. Omdelingen begynder i år 19. september og forventes afsluttet 3. oktober. Poserne er fordelt på to ruller med 75 poser i hver; i alt 150 poser til ét års forbrug.

Alle husstande får udleveret 15 liters poser. Ligesom tidligere kan man bytte til 30 liters poser på genbrugspladserne, hvis man har behov for større poser.

Omdelingen slutter 3. oktober, og hvis du ikke har fået poser inden den dag, kan du frem til 11. oktober kontakte AffaldGenbrug. Så sørger vi for en ekstra omdeling i løbet af uge 43.

Sidst opdateret: 03. september 2019