Egtvedpigens Fodspor er blevet så stor en succes, at presset på både natur og beboere i området er blevet for voldsomt. Nu lukkes ruten midlertidigt for at reparere skaderne på sporet, og så skal der findes løsninger, der kan sikre en bæredygtig vandrerute fremover.

Billede fra Egtvedpigens Fodspor
Egtvedspigens Fodspor lukkes nu midlertidigt ned for at reparere på sporet samt at få undersøgt naturplejen i området og eventuelle sporomlægninger.

Den ekstraordinære søgning mod naturen og de smukke vandreruter i Danmark, som følge af COVID 19, har ramt Egtvedpigens Fodspor så voldsomt, at Vejle Kommune ikke længere kan forsvare at holde ruten åben.

- Der er opstået et uforudset stort slid på naturen på grund af det store antal vandrere på Egtvedpigens Fodspor. Ruten er ikke dimensioneret til så mange brugere, som vi har oplevet, og vi kender ikke konsekvenserne for den natur, vi skal passe på, fortæller Klaus Enevoldsen, der er afdelingsleder i Natur & Udeliv i Vejle Kommune.

Udfordrende adfærd

Lokale beboere i området fortæller om dage i påskeferien med mere end 1.000 vandrere på den 14 km lange rute rundt i ådalen. Så publikumstrykket er så højt, at det også udgør en stor belastning for de mennesker, der bor i området.

- Vi kan kun beklage, at vi ikke havde kalkuleret med denne ekstraordinære udvikling. Vi har dog op til og under påskeferien lavet nye tiltag, hvor vi har opfordret til at udsætte besøget og vælge andre udflugtsmål. Vi har leveret masser af information om regler for færdsel i naturen, sendt p-vagter ud og lavet skiltekampagne i området, siger Klaus Enevoldsen.

Han må dog konstatere, det ikke har haft den nødvendige effekt.

- Vores rute passerer igennem privatejede områder, hvor flere lodsejere har oplevet problemer med løse hunde, kaosparkering, færdsel uden for stierne og folk, der ’træder af på naturens vegne’ og blot efterlader deres tørrepapir i naturen, fortæller Klaus Enevoldsen.

Vil finde nye løsninger

Nu skal der repareres på sporet og findes nye løsninger, som kan håndtere presset på naturen og de lokale beboere.

- Vi lukker sporet midlertidigt og undersøger behov for forebyggende tiltag, reparation af skader og naturpleje. Vi skal også have undersøgt muligheder for eventuelle ændringer af sporet. Og så vil vi invitere lodsejerne til dialog om de mulige løsninger, siger Klaus Enevoldsen, der oplyser, at sagen vil blive taget op på det kommende møde i Natur- og Miljøudvalget.

Han forventer ikke, at sporet vil blive åbnet, før det er repareret, og der er fundet løsninger på de eventuelle nye ændringer i sporets forløb.

Sidst opdateret: