En revne i den nordlige ende af Ibækvej, tæt på jernbanen, skal udbedres, da der kan være risiko for vejskred. Det betyder, at vejen er spærret for gennemkørsel for biler - gående og cyklende kan fortsat passere.

Ibækvej har desværre fået en dyb revne i den nordlige ende af vejen.

Vi vurderer, at der kan være et igangværende skred. Derfor vælger vi at spærre vejen, mens vi undersøger og vurderer skaden.

Afspærringen sker allerede fra i dag, fredag 2. februar.

Bilister anbefales omkørsel

Vi anbefaler, at du undgår strækningen, medmindre du har ærinde i området. 

Er du på cykel eller gående, kan du fortsat passere på vejen.

Sidst opdateret: