Din afgift på rottebekæmpelse vil fremover blive beregnet ud fra antal bebyggede kvadratmeter og bliver fra årsskiftet til 2024 opkrævet via en bidragsbillet, som bl.a. dækker over vejafgift, renovation og rottebekæmpelse.

Når vi træder ind i 2024, bliver det med en ny opkrævningsmodel for ejendomsskatten, som fremover trækkes over 12 måneder direkte på ejerens lønseddel.

I den forbindelse har Miljøministeriet ligeledes valgt at ændre på opkrævningsmodellen for rottebekæmpelse.

Opkrævningskort i din e-boks

I dag opkræves du som ejer af en ejendom ud fra ejendomsværdien. Fra 1. januar 2024 bliver afgiften beregnet ud fra, hvor mange kvadratmeter du har bygget på grunden – jf. Rottebekendtgørelsen, kapitel 12, paragraf 52, stk. 2.

Det vil for langt de fleste ejendomsejere betyde en mindre afgift end i dag. Men for enkelte vil det dog medføre en stigning.

Opkrævningen vil fremover foregå via en bidragsbillet sendt til din e-boks. Er du ikke tilmeldt e-boks, modtager du billetten på borger.dk. Bidragsbilletten dækker udover rottebekæmpelse også bl.a. vejafgift og renovation.

Er du allerede tilmeldt PBS i forhold til din hidtidige betaling af ejendomsskat, skal du ikke foretage dig yderligere, da opkrævningen vil ske automatisk.

Sådan beregner du din afgift

I Vejle Kommune er satsen beregnet til 0,4267 kr. pr. kvadratmeter.

Du kan selv beregne din kommende afgift. Hvis du har en bolig på 160 kvadratmeter og en carport med redskabsskur på 40 kvadratmeter, er din samlede bebyggelse på 200 kvadratmeter.

Omregnet betyder det, at du fra årsskiftet skal betale 85,34 kr. pr. år i rottegebyr. (200 m2 x 0,4267 kr.)

Sidst opdateret: