MAST Arkitekter skaber første pausested til Rans Togt. Rans Port skal opføres ved Vindelev Kro og Galleri og bliver pausested for vandrere på Hovedkær-etapen af Rans Togt.

Rans Port

For et år siden åbnede Vejle Kommune en 139 km lang vandrerute kaldet Landsbyvandreruten – Rans Togt. Midtvejs på hver af de seks etaper af ruten skal der opføres et pausested for trætte vandrere. Et pausested, der samtidig skal være et vartegn for ruten, og som alle straks vil genkende.

Sådan et sted er nu fundet med MAST Arkitekters pausested Rans Port.

Giv dig tid

- For os i udvalget handler landsbyvandreruten først og fremmest om at give sig tid. Tid til at være sammen med dem, man går med, og tid til at møde andre mennesker. Pausestederne er der, hvor du forhåbentligt stopper og kan møde og tale med dem, du ellers bare går forbi. De møder er måske det bedste af det hele, når man er ude og gå et nyt sted, siger Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN).

Vejle Kommune indbød i dette forår tre firmaer til en arkitektkonkurrence om at skabe et pausested, som kunne blive et vartegn for landsbyvandreruten, som ULN står bag. De tre firmaer er ReVærk Arkitektur, MAST Arkitekter og kunstner Jesper Aabille. Firmaerne bød ind med bud på pausesteder til hhv. Ravns Hvile, Rans Port og Cirkelbænken.

Vurdering ved pausested

Byparken i Vindelev var på forhånd valgt som det første pausested. Her har indehaveren af Vindelev Kro og Galleri tilbudt at stille den private bypark til rådighed for et pausested på Rans Togt, som går lige forbi byparken.

En dommerkomité sammensat af arkitekter, turismefolk, vandrekyndige og personer med lokalkendskab var med til at vurdere de tre bud. Bedømmelsen foregik fysisk på stedet ved Vindelev Kro og Galleri.

Dommernes ord om MAST’s forslag

Forslaget har et stærkt arkitektonisk og landskabeligt koncept, som på en abstrakt måde fortolker landsbyvandrerutens identitet til et multifunktionelt pausested. Projektet danner et rum, som vandreruten snor sig igennem. Værket lægger op til samtale, men savner mulighed for mere læ og skygge.

Jernalderens byggemetode

Læ og skygge var også en pointe for politikerne i ULN, der skulle godkende dommernes forslag.

- Vi ønsker i udvalget, at konstruktionen ændres, så den giver mere ly og læ. Derfor har vi valgt at bevilge ekstra penge til netop det ønske, når pausestedet skal realiseres. Det giver mulighed for at Rans Port opføres med byggemetoder, som stammer fra jernalderen, hvor der ikke var søm og skruer, påpeger Thyge Havgaard Bjerring.

Jernalderen er netop den mytologiske periode, som sagnet om Kong Ran hører hjemme i. Der er i alt afsat 100.000 kr. til byggeprojektet.

Næste skridt bliver at opføre en udgave af Rans port i efteråret 2022 i den 3.600 kvadratmeter store park med sø ved Vindelev Galleri og Kro.

Arkitektkonkurrencen

 • Dommerkomiteen:

  • Lisbet Wolters, stadsarkitekt
  • Morten Damgaard, Turisme og Erhvervschef
  • Lotta Tiselius, arkitekt, Teknik & Miljø
  • Jonna Borum, lokal rep. for Vindelev, galleriejer og ejer af byparken
  • Kent Jensen, Egtved, kontaktperson for landsbyvandreruten i Egtved
  • Kaare Meldgaard, Nordic destination, vandreeksperter
  • Peter Sepstrup, projektleder og kontaktperson til lokalsamfund i Vejle Kommune.
 • Indbudte firmaer:

  • MAST arkiteker
  • ReVærk
  • Jesper Aabille
Sidst opdateret: