Vejle Kommune sender sin stormflodsstrategi i høring fra den 21. februar 2020 og frem til 1. september 2020. Som en del af høringen afholdes fire arrangementer, hvor alle er inviteret. Her bliver der lejlighed for at blive inspireret, få ny viden, og komme i dialog om emnet stormflodsbeskyttelse via temaerne vand, natur og kunst. Se mere og kom med dine input på www.bylab.vejle.dk

Vandstanden i verdenshavene stiger med en meter over de næste 100 år, og man forventer flere og voldsommere stormfloder. Det påvirker vores inderfjorde, og Vejle er en af i alt 14 danske byer, Kystdirektoratet har udpeget som risikoområde for oversvømmelse fra søer, åer og fjord. Det er baggrunden for, at Vejles byråd har vedtaget en stormflodsstrategi, der nu sendes i offentlig høring.

Ser vi tilbage, så skete den værste stormflod i Vejle i 1872, hvor vandstanden i fjorden nåede en historisk højde på 2,15 meter over daglig vande. Og det er udsigten til stormflod i den størrelsesorden i fremtiden, der ligger til grund for de tiltag, stormflodsstrategien foreslår.

Derfor er der udarbejdet og sendt en stormflodsstrategi i høring fra 21. februar 2020 og frem til 1. september 2020. I perioden vil der samtidig blive afholdt fire arrangementer, som forener oplysning, dialog, kunst og byudvikling i ét.

Kunst, arkitektur og dialog skal formidle stormflodsstrategien

De kaldes for stormflodssaloner og skal være med til at udvide vores forståelse af stormflod, klimaforandringer og samfundet som helhed. Kunst skaber en større bevidsthed og en mere nuanceret dialog omkring svære emner.

Det er grunden til, at kunsten bruges til at italesætte problematikkerne omkring stormflod for borgerne og skabe fokus på, hvad det vil betyde at være en kystnær by, som i fremtiden må forventes at leve i et tættere symbiotisk forhold med naturen og de udfordringer, det kan medføre.

Vejle er berømt for sin kunst og arkitektur - også uden for landets grænser. Derfor er det helt naturligt, at der i udviklings- og høringsprocessen inviteres kunstnere og arkitekter med for at give deres bud på, hvordan man kan forene stormflodsbeskyttelse med det rekreative og grønne - på en visuel smuk måde.

Du kan finde stormflodsstrategien på www.bylab.vejle.dk

Sidst opdateret: