Tide Bus Danmark og Vejle Turisttrafik overtager i oktober 2022 driften af busserne i Vejle kommune, som fortrinsvis bliver på el. Det bidrager både med CO2-neutral kollektiv bustrafik og billigere busdrift.

Grøn bus
Foto: Jakob Lønbæk Nygaard Christensen

Flere bybusser, billigere busdrift og ikke mindst CO2-neutrale busser i Vejle kommune. Det er bundlinjen for den kontrakt om eldrevet busdrift i Vejle kommune, som Sydtrafik agter at indgå med to budgivere.

Det bliver Tide Bus Danmark, der den 16. oktober 2022 overtager driften af i alt 20 bybusser og 11 busser på 200-ruterne mellem byerne, mens lokalkørslen overtages af Vejle Turisttrafik, der samtidig sikrer, at noget af busdriften fremover bliver på lokale hænder.

I sommeren 2020 indgik Vejle Kommune, sammen med seks andre kommuner, en aftale med regeringen om at fremskynde den grønne kollektive bustrafik, som bl.a. udmøntede sig i en beslutning om at opføre et busdepot med elladestandere på Sjællandsgade. Om få dage udløber budfristen på busdepotet, og netop Vejle Byråds beslutning om at anlægge depotet har banet vejen for elbusser allerede fra næste år

"Samtlige politiske udvalg har forpligtet sig til at sætte klimaet øverst på dagsordenen, og når det lykkes som i dag, er det en stor tilfredsstillelse for os i Teknisk Udvalg. Både for os som ansvarlige politikere, men i høj grad også for borgerne, der fremover kan vælge bussen med ren - og grøn - samvittighed," siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg .

Sidst opdateret: