Indvielse af nye veje, rundkørsler, tunnel og dobbeltrettet cykelsti giver mere sikker skolevej for de bløde trafikanter og en tættere forbindelse mellem Tirsbæk Bakker og Engum.

De var der alle sammen i Engum lørdag 25. januar 2020. Beboere fra Tirsbæk Bakker, beboere fra Engum, ældre og unge, politikere og entreprenører. Men det er også et vigtigt anlægsprojekt, der nu står færdigt og klar i grænselandet mellem Tirsbæk Bakker og landsbyen Engum.

To rundkørsler og en cykeltunnel

Anlægsprojektet består af to nye rundkørsler - en på Juelsmindevej med forbindelse til Julianebjergvej og Tornsbjergvej - og en for enden af Julianebjergvej mod Tirsbæk Bakker.

Der er desuden etableret en cykeltunnel ved rundkørslen på Juelsmindevej, så cyklister kan krydse vejen uden at skulle igennem rundkørslen.

Sikker skolevej

Julianebjergvej er rykket mod vest, og på den oprindelige vej er der anlagt nye cykelstier, som tilsluttes tunnelen. Det samme er sket ved Tornsbjergvej. Den nye sti er især henvendt til skolebørn, som får en ny skolevej mellem Tirsbæk Bakker og Engum Skole. Stien skaber desuden forbindelse for cyklister til stisystemet i Tirsbæk Bakker.

Ved den sydlige ende af Julianebjergvej er etableret et regnvandsbassin til opsamling af regnvand fra stier og veje.

Plads til fremtidens trafik

Anlægsprojektet er samtidig dimensioneret, så det også kan rumme fremtidens trafik. I dag er der sat huse på ca. halvdelen af de udstykkede byggegrunde i Tirsbæk Bakker, og lige så mange er på vej sammen med en daginstitution.

Udover nyt asfalt og nye anlæg har Vejle Spildevand moderniseret områdets kloaksystem for at komme fremtidige oversvømmelser i forkøbet.

 

Indvielse af anlægsprojekt Engum og Tirsbæk Bakker
Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg, klipper den røde snor og indvier det store anlægsprojekt, der binder Tirsbæk Bakker og Engum tættere sammen og skaber en mere sikker skolevej.
Sidst opdateret: