Virtuel debatklub om corona, smitteapp på engelsk og mere information om, hvad der sker, hvis man bliver smittet med Covid-19. Det var nogle af anbefalingerne fra unge på uddannelsesinstitutionerne, da de mødtes med kommunens Sundhedsberedskab.

- Hvordan når vi hurtigt og effektivt de unge med vigtige corona-budskaber?
- Hvordan opleves dagligdagen når corona sætter det sociale liv under pres?
- Hvordan får vi smittestop-appen bredt mere ud til de unge?

Det var nogle af de centrale spørgsmål på et onlinemøde mellem Vejle Kommunes Sundhedsberedskab og elevrådsrepræsentanter fra kommunens uddannelsesinstitutioner. Borgmesteren havde taget initiativ til mødet for at få en corona-statusrapport fra de unge selv – og for at lytte til deres forslag til, hvordan vi i fællesskab kan begrænse smittespredningen i den kommende efterårs- og vintersæson.

På mødet svarede flere elevrådsformænd, at de havde en klar oplevelse af, at det sociale liv blandt de studerende er under stigende pres. Selvom den faglige del er vendt tilbage til skolerne, så halter det sociale efter.

Virtuel debatklub
Det bliver sværere og sværere at danne relationer – især for 1. g’erne, lød det blandt andet på mødet. Eksempelvis er det vanskeligt at lære hinanden at kende på tværs, når man kun mødes i klassen eller via online-undervisning – og ikke ved lektiecafe eller fredagsbar.

Et af forslagene til kommunen lød på at arrangere en virtuel debatklub vedrørende corona i Vejle. Målet med en virtuel debatklub skulle være at styrke det sociale samvær mellem eleverne og at styrke kommunikationen mellem kommune og uddannelsesinstitutioner.

Mere info om retningslinjerne
Uddannelsesinstitutionerne har styr på sprit, hygiejne og afstandskrav. Rektorerne er også en effektiv kanal, hvis der skal sendes budskaber rundt på uddannelsesstederne. Men de unge efterlyste mere klare retningslinjer for, hvad de må og ikke må, især i forhold til sociale aktiviteter. Og om konsekvenserne! Der var også et ønske om at få mere information om følgevirkningerne af corona. Hvad sker der egentlig, hvis man bliver smittet med Covid-19?

Og så var der flere, der pegede på, at man blev lidt blind over for de mange plakater, der nu har hængt på vægge og døre meget længe. Måske skal der noget nyt materiale til. Noget nyt med unge som rollemodeller og gerne humor. Kommunens Sundhedsberedskab vil nu invitere de unge ind til et samarbejde om nye initiativer.

Der var også et ønske om digital undervisning til de elever, der var nødt til at blive hjemme med symptomer på sygdom eller var sendt til test.

- Vi er jo vant til at gå til undervisning, selvom vi er lidt sløje for at undgå at komme bagefter, som en af gymnasieeleverne forklarede det.

Smittestop app på engelsk
På UCL, hvor der går mange internationale studerende, undrer de sig over, at smittestop app´en ikke er på engelsk. Den ide har kommunens Sundhedsberedskab straks givet videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, der vil arbejde videre med ideen. Generelt efterlyste de unge en kampagne for app´en, da det er deres opfattelse, at den ikke bliver brugt af de unge.

Stor ros til de unge
Vejle Kommune har det seneste stykke tid ligget lidt over sundhedsmyndighedernes ’bekymringsgrænse’ på 20 smittede per 100.000 indbyggere. I det lys er Jens Ejner Christensen glad for, at de unge mødedeltagere havde taget kommunens invitation op, og havde bidraget med værdifulde inputs på onlinemødet.

- Vi har oplevet smittespredning også på vores uddannelsesinstitutioner. Men både undervisere og de studerende var meget ansvarlige og hurtige til at få standset smittet, så stor ros til de unge, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

- Selvom smitten virker under kontrol, så kan situationen hurtigt ændre sig, som man kan se i andre kommuner. Derfor er det vigtigt, at vi udveksler idéer med de unge, så vi i fællesskab kan finde nye metoder til at hjælpe hinanden og holde smittetallet nede, så vi kan bevare en så normal hverdag som muligt, understreger borgmesteren.

Sidst opdateret: