Der er digitalt ældrerådsvalg fra 6. december til 16. december. Læs om de opstillede kandidater, og hvordan du bruger din stemme.

Hvis du er berettiget til at stemme, dvs. hvis du er fyldt 60 år senest 16. december, kan du afgive din stemme i uge 49 og 50.

Valget er digitalt. Det betyder, at du modtager valgmateriale med link til en stemmeseddel i din e-Boks og skal stemme digitalt. Du modtager valgmaterialet i løbet af 6. december. Valgmaterialet udsendes løbende 6. december i tidsrummet fra kl. 00.01 til kl. 23.59. Du kan først afgive din stemme, når du har modtaget materialet i din e-Boks.

Hvis du er undtaget for digital post, modtager du valgmaterialet med posten. Valgmaterialet består af et brev, en valgfolder med kandidatpræsentation, en stemmeseddel og en frankeret svarkuvert. Husk at sende din stemmeseddel retur hurtigst muligt, så den er valgleverandøren i hænde senest 16. december. 

Læs mere om valget 

Se kandidaterne

 

Sidst opdateret: