Valg til Europa-Parlamentet

Søndag den 26. maj er der valg til Europa-Parlamentet.

Anbefal denne side:

Der er valg til Europa-Parlamentet hvert 5. år. Vælgerne i EU-landene skal denne gang vælge 705 nye medlemmer, som skal sidde i Europa-Parlamentet for perioden 2019-2024.

Har du ikke mulighed for at stemme den 26. maj, så kan du brevstemme fra mandag den 15. april 2019.  Generelt gælder, at du kan brevstemme seks uger før valgdagen i en hvilken som helst kommune i Danmark. 

Hvem kan stemme til Europa-Parlamentsvalget?

  • Alle EU-borgere har ret til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet, uanset hvor i EU de er bosat. Du har stemmeret til europaparlamentsvalget i Danmark, hvis du:
    har valgret til folketingsvalg (dvs. at du er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark), eller
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i et af de øvrige EU-medlemslande, eller
  • er statsborger i et af de andre EU-medlemslande, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark. 

Find mere information om valget, om at brevstemme, hvem der kan stemme, hvem du kan stemme på m.m. her

Sidst opdateret: 19. maj 2020