Risiko for oversvømmelse ved højvande i aften

Vandet i Vejle Å er steget meget i dag. Det betyder at åen løber henover Motortrafikvejen imellem Vejle og rundkørslen.

Vandet løber ud i Kongens Kær, og ved højvande onsdag aften er der risiko for oversvømmelser af lavtliggende huse langs Ribe Landevej.
Men prognosen er endnu meget usikker.

Vi opfordrer trafikanterne til at køre forsigtigt på grund af vand på kørebanen.

Sidst opdateret: