Information om Coronavirus

Læs her, hvad corona betyder for dig som borger eller virksomhed i Vejle Kommune og se forslag til aktiviteter.
Klik her for information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Vejle fortsætter dialogen med verdens byer i 100 Resilient Cities Network

Vejle har siden 2013 været medlem af det globale bynetværk 100 Resilient Cities. Her har vi udviklet og delt løsninger på fremtidens udfordringer med byer verden over, bl.a. Rio de Janeiro, Paris, Rotterdam, Durban, Los Angeles, London og New York.

Anbefal denne side:

Samarbejdet fortsætter, og 100 Resilient Cities Network bliver i fremtiden et decentralt styret netværk med byerne for bordenden.

Det øger mulighederne for et stærkere by-til-by samarbejde med direkte vidensdeling mellem byerne og gør det lettere for os at bringe nye dagsordener op på internationalt niveau.

Masser af indsatser i gang

Vejle Kommune vedtog resiliens-strategien allerede i 2016 og har siden arbejdet målrettet med resiliens i rigtig mange sammenhænge. Strategien har mobiliseret en masse kræfter både i og uden for kommunen, og vi er godt på vej til at realisere en række fyrtårsprojekter.

Byrådet har skrevet resiliens ind i deres vision. Strategien for stormflodssikring af Fjordbyen vedtages af byrådet senere på året, og projektet har fået 1.5 mio. kr. i støtte fra RealDania og Miljø- og Fødevareministeriet. Der er valgt et rådgiverteam, som er i gang med at udvikle Ny Rosborg, og Vejles Folkemøde blev i 2019 afviklet for tredje gang i træk.

Arbejdet med de boligsociale helhedsplaner har fået en ekstra dimension med godkendelsen af udviklingsplanen for Finlandsparken. Resilience Food er et 3-årigt projekt, hvor vi nytænker mad til vores mest sårbare borgere.

Senest er projekter som Reflow og flytningen af Affald/Genbrug Vejle kommet til, mens Vejles optagelse i klimanetværket DK2020 vil gøre os endnu stærkere på klimafronten. Og så har vi også fået et Resilience House.

Ud over de mange spændende resiliens-indsatser og projekter, som er i gang, sætter Vejle Kommunes direktion også fokus på resiliens og verdensmål på en dag for alle ledere i november.

Læs hele historien på mikropol.dk

Sidst opdateret: 19. maj 2020