Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Vejle Kommune indvier nyt vådområde i Rostrup Mose ved Tykhøjet Krat

Indvielsen finder sted onsdag 25. september 2019 kl. 16.00, hvor formanden for Natur- og Miljøudvalget, Karl Erik Lund, vil holde tale. Efterfølgende serveres der pølser, øl og vand, inden der arrangeres en guidet tur i området, hvor gummistøvler eller lignende anbefales. Alle er velkomne til at deltage i indvielsen.

Anbefal denne side:

Mødested for indvielse

Mødested, Rostrup Mose
Mødested, Rostrup Mose. Kør efter Bredsten Landevej 25.

Rostrup Mose skal nedbringe udledningen af kvælstof

Det nye vådområde i Rostrup Mose skal nedbringe udledningen af kvælstof til Ringkøbing Fjord. Vi forventer at kunne fjerne 5,7 tons kvælstof hvert år i oplandet til Ringkøbing Fjord via Omme Å-systemet til gavn for vandmiljøet i fjorden. Samtidig får vi skabt et nyt naturområde i forbindelse med Tykhøjet Krat, der kommer dyr og planter til gode. I projektet er der etableret omkring 1.800 meter nyt vandløb. De gamle drænsystemer er nedlagt, så vandet i stedet kan løbe frit ud på arealerne. 

Rostrup  Mose
Rostrup Mose

Fakta

  • Projektet udgør i alt 70 ha og omfatter 17 private lodsejere, samt Naturstyrelsen og Vejle Kommune.
  • Vejle Kommune har udført projektet, som er finansieret af EU’s Landdistriktsmidler og Staten.
Sidst opdateret: 18. januar 2021