Via forskellige pilotprojekter tester Vejle Kommune i de kommende måneder, hvordan vi bedst muligt, kan gøre det lettere for både borgere og erhverv at aflevere affald og genanvendelige materialer på forskellige tidspunkter af døgnet.

Med en blanding af udvidede bemandede åbningstider og ubemandet adgang, ønsker Vejle Kommune at imødekomme behovene hos en bred skare af brugere - lige fra morgenfriske håndværkere til aftentravle haveejere.

Børkop Genbrugsplads vil blive pilotprojektet for udvidet aftenåbent til kl. 21, hvor borgere og erhverv i hverdagene fra maj til august kan nyde godt af længere åbningstider. På RCV tester vi derimod et helt ubemandet setup, som giver adgang til affaldsaflevering døgnet fra 1. maj og helt frem til udgangen af februar 2025.

Egtved og Give Genbrugspladser vil tilbyde morgenåbent, så pladserne åbner allerede kl. 7 mandag - fredag fra august til november måned.

Affaldet skal stadig sorteres

I Børkop, Give og Egtved kan du i de udvide åbningstider stadig få hjælp af personalet og aflevere alt det, du plejer at køre på genbrugspladsen. Men på RCV er det lidt anderledes. Fordi pladsen i perioden er døgnåben, er der ikke personale til at guide dig til korrekt sortering, og det vil heller ikke være muligt at aflevere alle typer affald på pladsen. Læs mere om, hvad du kan aflevere udenfor normal åbningstid og registrer dig, hvis du vil bruge genbrugspladsen på RCV efter normal åbningstid på www.vejle.dk/aabningstider

Sidst opdateret: