Fra og med 1. september 2021 skal alle leverandører af serviceydelser på forplejning til Vejle Kommune have underskrevet en såkaldt arbejdsklausul – hvis beløbet overstiger 10.000 kr.

Virksomheder, der ønsker at levere serviceydelser på forplejning til Vejle Kommune på mere end 10.000 kr., skal fremover opfylde en arbejdsklausul, der omhandler forhold på arbejdspladsen ift. løn- og ansættelsesvilkår samt arbejdsmiljøforhold. Det gælder fx leverandører af forplejning til arrangementer, døgnseminarer, temadage og julefrokoster.

Undtaget er studieture m.v. uden for Vejle Kommune, herunder til udlandet samt ikke planlagte restaurationsbesøg, hvor behovet opstår med relativt kort varsel.

Læs mere om leverandørlisten og se hvordan du tilmelder dig her.

Sidst opdateret: