Vejle skal sætte nye standarder for klimatilpasning

Vejle Kommune modtager 1,5 mio. kr. til Fjordby-projekt fra partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

Anbefal denne side:

Syv nytænkende projekter fra i alt otte kommuner er valgt ud blandt 27 ansøgere til at få del i 6,75 mio. kr. fra ”Byerne og det stigende havvand”, som er et partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania. I blandt de otte kommuner er Vejle med projektet ”Stormflodsbeskyttelse, der gror med byen”.

Løsninger, der gror
- Vi er naturligvis rigtigt stolte over, at vores projekt for Vejles nye resiliente bydel, Fjordbyen, er valgt ud blandt i alt 27 ansøgere og har fået tildelt 1,5 mio. kr. til at vise nye veje til klimatilpasning. Vores mål med Fjordbyen er at skabe en resilient stormsikret bydel, hvor borgerne inviteres med helt ind i maskinrummet og er med i samskabelse af Fjordbyen. Her er det yderst vigtigt, at vi får skabt løsninger, der både sikrer os i forhold til fremtidens vejr, og som gror i takt med bydelens udvikling, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

Pas på det unikke
Miljøminister Lea Wermelin udtaler i en pressemeddelelse, at de syv projekter er udvalgt, fordi de netop er visionære og dermed kan sætte standarden for, hvordan ikke blot vandet holdes ude af byerne, men også hvordan der skabes merværdi for byerne.

- Vi kommer til at bruge Fjordbyen som et laboratorium til at forbedre livet med og ved vandet. Vi skal både tænke helt nyt og gøre brug af de løsninger, der allerede eksisterer i et tæt samarbejde og dialog med borgerne. Samtidig skal vi sikre, at vi ikke rører ved det, der gør Vejle unik – nemlig det frie udsyn til fjorden, siger Karl Erik Lund, formand for Natur- og Miljøudvalget.

En brik i stormflodssikringsstrategi
Arbejdet med Fjordbyen passer ind i det arbejde, der allerede er sat i gang i forhold til kommunens strategi for stormflodssikring, som både skal skabe sikkerhed og merværdi for livet i det byggede miljø.


Ud over Vejle Kommune har også nabokommunerne Hedensted og Middelfart modtaget midler fra partnerskabet. De øvrige kommuner er København, Hvidovre, Dragør, Assens og Randers.


Fakta

  • Partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet råder over i alt 60 mio. kr. Det vil senere i forløbet blive muligt for de otte udvalgte kommuner at søge yderligere støtte til helt eller delvist at realisere projekterne.
  • Ud over den økonomiske støtte får de udvalgte projekter også mulighed for at få vejledning fra Kystdirektoratet.
  • Vejle Kommune er i gang med at arbejde på en tredelt stormflodssikringsstrategi og projektet i Fjordbyen er et led i dette arbejde.
Sidst opdateret: 19. maj 2020