Vejle Spildevand spærrer fra næste uge Bramdrupvej mellem Ådalsvej og Sønderskovvej i forbindelse med, at kloakkerne moderniseres.

Der skiltes med omkørsel via Ådalsvej og Starupvej. Cyklister og fodgængere kan fortsat passere.

Sidst opdateret: