Trivselsmålingen er gennemført i januar, og rigtig mange har svaret på den, nemlig hele 88,3%. Det svarer til 7.685 medarbejdere og godt 6% flere svar end i tidligere målinger.

Resultatet af trivselsmålingen i Vejle Kommune ligger klar, og den viser, at medarbejderne generelt er glade for at gå på arbejde. De er også sikre på, at deres kolleger står klar til at hjælpe dem, hvis de får brug for det, og de har også oplevelsen af, at de med deres arbejde bidrager til at gøre en forskel for borgerne.

- Det er dejligt, at så mange har taget sig tid til at svare på målingen, siger kommunaldirektør Niels Ågesen. Vi har gjort meget ud af, at det skulle være nemt og hurtigt at svare på spørgsmålene, og det har givet en langt højere svarprocent, end vi tidligere har set. Det betyder også, at arbejdspladserne for alvor kan bruge målingen til at blive endnu bedre.

- Jeg er selvfølgelig også meget glad for det fine resultat af målingen. Når vi ser på hele kommunen, så er det meget fine tal over hele linjen. Det er dejligt, at vi har så mange medarbejdere, der hver dag er glade for at komme på arbejde. Det giver også en rigtig god service til vores borgere. Men der vil selvfølgelig altid være arbejdspladser, der har udfordringer. Det er der også denne gang, men heldigvis ikke så mange. Det er arbejdspladser, hvor ledelsen allerede er i gang med at løse problemerne. Dertil kommer omfanget af trusler, vold og mobning, som vi også har et stort fokus på, siger Niels Ågesen.

Personalechef Thrine Nørgaard er også meget glad for resultatet af målingen.
- Jeg er især glad for, at målingen viser, at vi har et super stærkt kollegialt samarbejde på vores arbejdspladser. Det er meget flot med en score på 6,42 ud af 7 mulige på udsagnet om, at ”mine kolleger vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det”. Medarbejderne ved også, hvad arbejdspladsen forventer af dem (5,98), og de kan se, at deres arbejde bidrager til at gøre en forskel for borgere, brugere og virksomheder (6,23). Og så er vi glade for vores arbejde (6,07). Det er guld værd i vores employer-branding for at tiltrække nye medarbejdere, understreger personalechefen. Glade ansatte fortæller gode historier til omverdenen.

½ mio. kr. til opfølgning
Rikke Vagn-Hansen, næstformand i HovedMED, er også glad for resultatet af trivselsmålingen.
- Jeg er meget glad for, at så mange har svaret, så arbejdspladserne virkelig kan bruge resultatet. Det er vigtigt, at arbejdspladserne diskuterer og følger op på målingen, også selv om resultatet er fint, understreger Rikke Vagn-Hansen. Der kan være spredninger i resultatet, og den overordnet fine måling kan dække over udfordringer på forvaltningsområder og enkelte arbejdspladser. Der, hvor resultatet er fint, kan vi arbejde med at fastholde og udvikle.

HovedMED har i budgetforliget fået ½ mio. kr. til hjælp til de arbejdspladser, hvor der er brug for en ekstra indsats for at skabe en bedre trivsel, ligesom de får hjælp og rådgivning af HR.

Påskekurv til 157 arbejdspladser
Det har været vigtigt for direktionen, at så mange ansatte som muligt svarede på målingen. Derfor var der udloddet en påskekurv til alle arbejdspladser med en svarprocent på 100. Det er der nu 157 arbejdspladser, der kan glæde sig til.

Det er en del af overenskomstaftalen, at kommunerne skal lave en trivselsmåling mindst hver 3. år. Som noget nyt er trivselsmålingen og opfølgningen på den en del af arbejdspladserne psykiske APV (arbejdspladsvurdering), som alle arbejdspladser også har pligt til at gennemføre efter Arbejdsmiljøloven. Dermed slår kommunen to opgaver sammen i Trivselsmålingen.

Sidst opdateret: