Den nuværende udtjente belægning på Vejle Trafik Center bliver i uge 27 pillet op og erstattet af en ny og stærkere belægning. Det betyder, at din bus i løbet af ugen afgår andetsteds fra på pladsen. Hold derfor ekstra øje med destinationsskiltene på busserne.

Den udtjente belægning på Vejle Trafik Center udskiftes med nyt i uge 27.

Med den nye belægning forbedrer vi vilkårene for vores svagtseende borgere, da belægningen giver mulighed for at lægge nye ledelinjer til perronerne.

Flixbus og Fleet i Danmarksgade

Mens arbejdet står på, holder busserne midlertidig flyttedag. Busrute 43 og 143 vil som de eneste få fast plads på den nuværende korttidsparkering i Borgvold, men Flixbus og Fleet flyttes i Danmarksgade.

De resterende busser vil holde i enten de fire holdepladser på Borgvold i retning af jernbanen eller ved de tre holdepladser i Bane 7 på forpladsen.

Vi anbefaler, at du holder ekstra godt øje med bussernes destinationsskilte, så du er sikker på at komme med den rigtige afgang.

Spørg gerne Sydtrafiks chauffører, hvis du er i tvivl.

Borgvold for ærinde- og beboerkørsel

Imens forpladsen bygges om, etablerer vi bump på Borgvold, som følges op af nedsat hastighed på vejen.

Borgvold vil fortsat være åben for ærinde- og beboerkørsel, men vi opfordrer dig til, at du fremover benytter Gammelhavn og Dæmningen på din vej ind og ud af byen i sydvestlig retning.

Sidst opdateret: