Vi siger farvel til brændbart affald

I Vejle Kommune har borgerne længe sorteret deres affald, og de er rigtig gode til det. Men endnu mere affald skal sorteres ud, så vi sikrer os, at alle de gode ressourcer går til genanvendelse. Derfor lukker vi nu containerne til småt brændbart.

Anbefal denne side:

Efter 22. august bliver man mødt af en helt ny indretning på genbrugspladsen i Vejle. Analyser af affaldet viser nemlig, at 40 % af det affald, der kommer i containeren til brændbart, kan gå til genanvendelse og anvendes som en cirkulær ressource, hvis det bliver sorteret korrekt.

Containerne er placeret ud fra, hvilke affaldstyper brugerne typisk kommer med. Det betyder, at noget af det første man møder, når man kommer ind på pladsen, er containere til pap, flamingo, plastik og papir, således at man først og fremmest tænker genanvendelse.

Selv om vi alle gør vores bedste for at få sorteret vores affald, vil der være en mindre del af affaldet, som stadig ikke kan genanvendes. Derfor vil der være en container til ’Rest efter sortering’. Containeren er til det affald, som ikke kan genanvendes som fx sammensatte materialer, glasfiber, visse skumtyper, reb, cykeldæk eller stærkt beskidte materialer, som ikke kan genanvendes. Ud for containeren til 'rest efter sortering' er der opsat et sorteringsbord, så man har mulighed for at kigge sit affald igennem, inden det kommes i containeren.

Den nye indretning på genbrugspladsen er helt i tråd med tankerne bag det nye ressourcecenter, der skal etableres i Vejle Nord, og i løbet af efteråret vil containerne til brændbart affald også blive fjernet på de øvrige genbrugspladser i Vejle Kommune, ligesom indretningen ændres.

Småt brændbart
Containeren til småt brændbart lukkes
Sidst opdateret: 09. september 2019