En fredeligere midtby, flere vindmøller og en udvikling, der tager højde for både vækst og værdier. Det er blandt emnerne, når Klima-, Natur- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg mødes hhv. mandag og tirsdag i næste uge.

Mere plads til gående og cyklister og dermed en mere fredelig midtby. Mere plads til vindmøller og vedvarende energianlæg, så vi bliver mindre afhængige af fossile brændstoffer. Og mere plads til natur og udvikling i harmonisk sameksistens.

Ovenstående er blot nogle af de emner, som Klima-, Miljø- og Naturudvalget (KNMU) og Teknisk Udvalg har på dagsordenerne, når de mødes hhv. mandag 22. maj og tirsdag 23. maj.

Rammerne for det gode liv

Mens KNMU skal tage stilling til i alt 18 sager, skal Teknisk Udvalg gennemgå 27 sager på sit møde. Planstrategien for fremtidens Vejle Kommune er gengangere på begge møder.

Planstrategien udstikker rammerne for den udvikling, vi gerne vil have i Vejle Kommune. Hvor og hvordan vil vi bygge, hvor vil vi sætte naturen fri, og hvordan skaber vi rammerne om det gode liv også i 2050.

Sikker energiforsyning og ro i midtbyen

KNMU har også proces- og prioriteringsprincipperne for vedvarende energi til drøftelse.

Principperne handler om, hvordan vi indfrier vores klimaambitioner og skaber sikkerhed om vores energiforsyning med vedvarende energi i kommunen. Herunder hvordan vedvarende energianlæg kan understøtte lokalsamfundene.

Teknisk Udvalg har det grønne visionstillæg til Mobilitetsplanen på dagsordenen. Tillægget præsenterer forskellige greb til, hvordan trafikken i Vejle midtby kan mindskes, så det bliver mere fredeligt for både beboere og handlende. Bl.a. ved at introducere trafikøer, som man kun kan tilgå fra vejfirkantens omfartsveje.

KNMU mødes på mandag 22. maj, mens Teknisk Udvalg har møde tirsdag 23. maj.

Sidst opdateret: