E+N Arkitektur A/S har vundet arkitektkonkurrencen om at udvikle Anesminde til et nyt samlingssted for Jellings borgere, Hærvejens brugere og Monumentområdets besøgende.

Anesminde arkitektkonkurrence
Anesminde arkitektkonkurrence
Monumentområde Vest 1
Monumentområde færdiggøres.
Monumentområdet set mod vest
Monumentområdet set mod øst.

Tre arkitektfirmaer har siden august i år haft mulighed for at tænke bæredygtigt, fleksibelt og eksperimenterende i udviklingen af Anesminde til et samlingssted for vandrende og cyklende på Hærvejen, borgere i Jelling og gæster i Monumentområdet.
En enig dommerkomité har nu udpeget E+N Arkitektur A/S som vinder af konkurrencen.

- Vi har fået tre meget spændende forslag ind, som alle indeholder nogle kreative og værdifulde bud på, hvordan Anesminde kan udvikles. Vi havde fire kriterier, som alle forslag blev vurderet ud fra. Vinderforslaget viser på overbevisende måde, hvordan bæredygtighed, fleksibilitet, arkitektonisk kvalitet, leg og bevægelse kan forenes – og det er derfor også en enig dommerkomité, der peger på E+N Arkitektur A/S som vinder af konkurrencen, siger borgmester Jens Ejner Christensen.

Bæredygtighed og oplevelser i børnehøjde

E+N Arkitektur A/S’ bud skaber en legende og inviterende ankomst gennem et stort nyt fællesområde mellem Anesminde, Monumentområdet og Kongernes Jelling. Forslaget fremhæver sig særligt på at skabe spændende oplevelser i børnehøjde både ude og inde – og så viser forslaget, hvordan gårdens tre længer, fodermesterbolig og garageanlæg kan genanvendes og ombygges, så der skabes plads til madpakkerum, friluftsformidling, lokalarkiv, ungeophold, makerspace, værksted, Jelling Orm, samlinger, formidling, workshops, kunstnerophold, thekøkken og toiletter.
Med vinderforslagets stærke fokus på leg og på at skabe fleksible rammer for fællesskaber, formidling og udeliv vil forslaget både kunne skabe stor værdi lokalt, styrke udviklingen af et Monumentområde i børnehøjde samt bidrage til at udvikle Hærvejen til en af Europas bedste natur- og oplevelsesruter.

Understøtter byvisionen

Vinderforslaget understøtter tydeligt Jellings byvision fra 2020 ”Vilde Jelling – vi bevæger dig”. Med afsæt i kulturen, historien og naturen peger visionen på at udvikle de vilde oplevelser, slippe kreativiteten og vildskaben løs, styrke kunst og kultur, udvikle bæredygtig turisme og historiefortælling i børnehøjde.
Udover E+N Arkitektur A/S har Erik Brandt Dam Arkitekter og Johansen Skovsted Arkitekter indsendt forslag. De tre konkurrenceteams honoreres hver med 50.000 kr. Til vinderen er der reserveret 150.000 kr. til en efterfølgende rådgivningsopgave, der skal kvalificere forslaget frem mod realisering.

Monumentområdet bliver gjort færdigt

Også Monumentområdet rykker tættere på en færdiggørelse. Med A.P. Møller Fondens donation på 35 mio. kr. bliver det nemlig muligt at fuldende området med en vestlig palisade, nye belægninger og grøn timianssteppe. Færdiggørelsen er baseret på helhedsplanen fra 2012 – udarbejdet af Kristine Jensens Tegnestue og i samarbejde med kunstner Ingvar Cronhammar.

- Vi har fået udarbejdet et projektforslag for området, og anlægsopgaven har netop været i licitation, så nu glæder vi os rigtig meget til, at underskriften falder endeligt på plads, og vi fra årsskiftet kan få sat gang i anlægsarbejdet, siger Jens Ejner Christensen.

Arbejdet med at færdiggøre Monumentområdet forventes at strække sig frem til oktober 2024.

Er du nysgerrig efter at se og høre mere om både konkurrencen ved Anesminde og arbejdet med at gøre Monumentområdet færdigt, så kom til Åbent Møde mandag den 9. januar 2023 kl. 19-21 i Salen på Jelling Seminarium (UCL), Stationsvej 3 i Jelling.

Fakta

 • Anesminde

  Gården Anesminde ejes af Vejle Kommune og ligger delvist indenfor Monumentområdet i Jelling.  I 2020-2022 er der indhentet og testet idéer til udviklingen af Anesminde – bl.a. værksted, mødested for fællesskaber, formidling i børnehøjde, lejrskoler, urtehaver, talks og musik, vandring og udeliv, artist in residence, leg og oplevelser for børn, unge og familier, mv. Efterfølgende er idéerne samlet i et program, som har dannet udgangspunkt for en inviteret arkitektkonkurrence i efteråret 2022. Vinderforslaget skal nu kvalificeres yderligere med henblik på realisering.

   

 • Udvikling af Hærvejen

  Hærvejen er et stykke Danmarkshistorie, som bugter sig over 500 km op gennem Jylland. Som hovedfærdselsåre og central handelsrute har Hærvejen i tusinder af år bundet mennesker sammen på tværs af geografien. Vejle Kommune er blandt de 15 kommuner, der står bag udviklingen af Hærvejens cykel- og vandreruter og har høje ambitioner. Den ikoniske og historiske rute skal tiltrække flere gæster fra ind- og udland samt skabe mere værdi for lokalsamfundene langs ruten. På ruten gennem Vejle Kommune arbejdes der på at løfte kvaliteten, styrke servicen og synliggøre de unikke historiske, kulturelle og naturmæssige værdier ved Anesminde i Jelling, ved Egtvedpigens grav, ved Haraldskær, ved Ravningbroen i Vejle Ådal og ved Gudenåens og Skjernåens Udspring.    

 • Færdiggørelse af Monumentområdet

  Monumentområdet blev optaget på UNESCO´s verdensarvsliste i 1994.

  I 2009 bevilgede A.P. Møller Fonden 70 mio. kr. til at synliggøre og formidle de arkæologiske fund gennem en landskabelig bearbejdning. Første etape blev indviet i 2013.  

  I 2021 bevilgede A.P. Møller Fonden 35 mio. kr. til at gøre Monumentområdet i Jelling færdigt.

  Færdiggørelsen vil give en bedre ankomst til området og gøre det muligt at opleve den vestlige palisade med de samme genkendelige, høje og hvide stolper som på de øvrige tre sider og dermed færdiggøre hele palisaden. Derudover etableres der blandt andet nye belægninger, en styrket formidling af Hærvejen og en grøn timiansteppe, der skal få hele området til at hænge endnu bedre sammen.

Sidst opdateret: