Vildtbestanden i kommuneskovene ved Munkebjerg, Sønderskoven og Nørreskoven i Vejle undersøges også i år

Vejle Kommune undersøger torsdag den 31. januar 2019 bestanden af vildt, som lever i Vejles bynære skove. Det sker som en opfølgning på de seneste års bestandsundersøgelser, der løbende har givet kommunen oplysninger om bestandenes størrelse, færden og tilstand.

Anbefal denne side:

”Vi ønsker at undersøge dyrenes helbredstilstand og at vurdere bestandens størrelse, trivsel og sundhed. Vi vil i den forbindelse skyde et antal jagtbare dyr – rådyr, ræv og mårhund - som efterfølgende vil blive undersøgt”, fortæller Klaus Enevoldsen, afdelingsleder i Natur & Friluftsliv, Teknik & Miljø, Vejle Kommune.                                            

Jagten foregår i Sønderskoven i Vejle om formiddagen og i Munkebjerg samt Nørreskoven om eftermiddagen. Jagten foregår på publikums præmisser, hvilket betyder, at skoven ikke bliver lukket. Der vil blive sat skilte op, som fortæller, at der er jagt i skoven. Jægerne er informeret om, at de skal aflade, hvis der kommer publikum og orientere, hvis der er spørgsmål om jagten.

Jagten vil foregå som trykjagt med haglgevær. Ved trykjagt går 2-4 personer gennem et skovområde, hvor de i et stille og roligt tempo trykker vildtet fremad. Jægere vil stå parat ved dyreveksler og lignende for at nedlægge vildtet, når det kommer på skudhold.

De deltagende jægere, som er ansat i Teknik & Miljø i Vejle Kommune, er udvalgt, fordi de har stor erfaring med præcis denne type jagt.

Resultaterne fra jagten vil blive sammenholdt med erfaringer fra tidligere år.

Kontaktpersoner
Klaus Enevoldsen, afdelingsleder, Natur & Friluftsliv, Teknik & Miljø, Vejle Kommune.
Tlf. 7681 2460, mobil 2043 5130, mail: klaen@vejle.dk

Lars-Bo Lykke Christensen, forstkandidat, Natur & Friluftsliv, Teknik & Miljø, Vejle Kommune.
Tlf. 7681 2466, mobil 2129 3074, mail: larlc@vejle.dk

 

Sidst opdateret: 30. januar 2019