Ju­ni Ny­heds­brev 2017

Nye før-operations tilbud

Borgere, der skal tabe sig eller ønsker at stoppe med at ryge før en operation, kan nu henvises til et rygestopforløb eller livsstilshold uanset BMI. Er der behov for specifik fysioterapeutisk behandling/træning, kan du henvise som tidligere, fx til privatpraktiserende fysioterapeuter.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Birthe Pors, Sundhedscenter Vejle, bipor@vejle.dk eller mobil 24 97 66 96.

 
Blodprøvetagning i eget hjem

En ny aftale om blodprøvetagning i eget hjem trådte i kraft ved årsskiftet. Den betyder, at borgere kan få taget en blodprøve i deres hjem, hvis: De får hjemmepleje eller sygepleje og udelukkende kan komme til læge eller ambulatorium med meget stort besvær på grund af somatiske eller psykiske lidelser. Akutte blodprøver er ikke omfattet af aftalen. Grundprincippet for aftalen er, at regionen stiller en mobil bioanalytiker-ordning til rådighed, som kommunen kan benytte. Du kan som praktiserende læge anmode om en blodprøvetagning, men det er alene kommunen, der afgør, om blodprøven skal tages i eget hjem. Du skal kontakte kommunen via en korrespondancemeddelelse, som du plejer.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Line Tornvig, tlf. 29 47 46 36 eller på litja@vejle.dk


 
Husk at skrive det rigtige lokationsnummer

Det vil spare os for meget tid, hvis du skriver det rigtige lokationsnummer, når du henviser til et forløb i kommunen. Du kan downloade en liste med Vejle Kommunes lokationsnumre her.

 

Henvisning  til  kommunens rygestoptilbud

Det kræver motivation og ressourcer at opsøge og tilmelde sig et rygestopforløb. Det kan derfor være en hjælp for nogle patienter, hvis du henviser til rygestop i kommunen i stedet for, at de selv skal tilmelde sig. Du skal henvise via korrespondancemodulet på samme måde, som når du henviser til sundhedskurserne. Henvisningen skal indeholde: Navn og CPR-nr., adresse, samt evt. e-mailadresse og opmærksomhedspunkter om særlige behov, f.eks. behov for tolk. En rygestopkonsulent tager herefter kontakt til borgeren for at aftale tid til en afklarende samtale.

Læs mere om Vejle Kommunes rygestop forløb på www.vejle.dk/rygestop. Din patient kan altid selv kontakte rygestopkonsulenten ved at sende en SMS til 1910 og skrive ”Sund nu”.

Sidst opdateret: 21. november 2018