Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer.


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Pressemeddelelser

Her finder du en samlet oversigt over udsendte pressemeddelelser fra Vejle Kommune.

 • Vejle Kommune solgte mere end 50.000 m2 erhvervsjord i 2020

  Kommunen har især solgt erhvervsjord på Dyrskuevej i Give, hvor der efterhånden er få ledige byggefelter tilbage.

 • Digitalt tilbud skal styrke nærdemokratiet lokalt

  Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati lancerer et tilbud om digital hjælp, sparring og kurser, så lokalrådene fortsat kan holde gang i generalforsamlinger, borgermøder og udviklingsmøder midt i en Covid-19 tid.

 • Stor rift om Vejles byggegrunde i 2020

  Vejle Kommunes samlede salg af nye grunde til parcelhuse nærmede sig i 2020 niveauet fra nogle af kommunens bedste grundsalgs-år.

 • Ældreplejens personale passer på kroppen på jobbet

  Ømhed i muskler og led er hverdag for mange ansatte i ældreplejen. Derfor har Seniorområdet i Vejle Kommune sat fokus på bl.a. sundhed og trivsel, og hvordan man som ansat passer på sig selv.  

 • Nu kan de første +65 årige, der modtager hjemmehjælp i Vejle Kommune, blive coronavaccineret

  Der åbnes nu for, at de +65 årige, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje, kan bestille coronavaccination. Kommunens kørselskontor klarer tidsbestilling og transport for de særligt sårbare, mens målgruppens øvrige borgere bestiller tid på www.vacciner.dk

 • Vejle vokset med 1571 borgere på et år - runder 117.000 indbyggere

  Det kan godt være, at coronaen har indskrænket vores bevægelsesfrihed i 2020. Men den har ikke forhindret folk i at flytte til nye egne af Danmark. Og rigtig mange har valgt Vejle-området.

 • 10 kvinder modtager i disse dage legater fra Fonden Linnemanns Jomfrukloster i Vejle.

  For fjerde gang uddeler Fonden Linnemanns Jomfrukloster i Vejle afkastet af sine midler til "enlige, værdigt trængende kvinder, der er fyldt 40 år", som der står i de gamle vedtægter. 

 • 36 elladepunkter på vej til Vejles kommunale p-pladser

  Vejle Kommune tager første store skridt med Klimaplan 2020-2050 og indgår aftale med selskaberne Clever og Sperto om opsætning af 18 elladestandere med i alt 36 elladepunkter i Vejle.

 • Vejle Kommune har ansat ny veterankoordinator

  Michael Thomsen er ansat som ny veterankoordinator i Vejle Kommune.

 • Julehjælp til udsatte børnefamilier i Vejle

  I Vejle er familierne blevet indstillet til Julehjælp af deres kontaktperson hos Vejle Kommune.I år er der kommet 283 ansøgninger, som alle har fået tildelt Julehjælp takket være de flotte donationer, der er kommet ind fra giverne.

 • Vejle Kommune inviterer erhvervslivet til corona-sikker nytårskur

  Torsdag den 7. januar byder Vejle Kommune igen erhvervslivet velkommen til nytårskur. Men denne gang bliver det med et nyt koncept i et coronavenligt setup.

 • Beboerne på Plejecenter Ågården får fakkeloptog i stedet for Lucia

  Coronaen er her, men derfor skal beboerne på Plecentret Ågården ikke snydes for en markering af den årlige Lucia-dag. Der er masser af aktiviteter og besøg, som bliver aflyst, fordi vi har høj smitte af corona. Men man må kunne lave et corona-sikkert alternativ til det traditionelle Lucia-arrangement på plejecentret. Det blev Plejecentret Ågårdens Venneforening og Ågård Efterskole enige om.

 • Klimaudvalg giver startskud til nye klimaindsatser: Sættes i værk lige efter nytår

  De første konkrete indsatser fra Vejle Kommunes nyligt godkendte klimaplan har nu fået grønt lys fra kommunens klimaudvalg.

 • Ny performancelinje i 7.-9. klasse skal give plads til kreative talenter

  I 2021 opretter Vejle Kommune en ny performance-linje på NOVAskolen, hvor unge med sans for musik, drama eller noveller kan udfolde lige netop deres talent. Vejle Kommune vil på den måde udvikle på succesen med NOVAskolens eliteidrætsklasser ved at oprette en eliteperformancelinje, siger Kultur- og idrætsudvalgsformand.

 • Legatfonden deler ud af afkastet

  23 værdigt trængende får hver 500 kr. fra Vejle Kommunes Legatfond

 • Corona-pulje på 250.000 kr. til at hjælpe ensomme ældre ind i fællesskaber

  Corona-epidemien vender hverdagen på hovedet hos mange ældre, der ikke kan deltage i de aktiviteter og fællesskaber, de plejer. Med en ekstraordinær pulje kan frivillige sociale foreninger nu søge penge til aktiviteter, der bidrager til at forebygge ensomhed hos ældre i Vejle Kommune.  

 • Kunst og teknologi: Vejle-aktører går sammen om ny foredragsrække

  Har robotter følelser? Er kunst skabt gennem kunstig intelligens overhovedet kunst? Kan ny teknologi gøre kunst og kultur mere tilgængelig? Hvordan kan kunsten bidrage til den teknologiske udvikling? Det er bare nogle af de spørgsmål, der bliver udforsket i en ny debatrække, Art Tech Tuesdays, der løber af stablen første gang den 5. januar. Her zoomes der ind på robotter med forståelse og følelser.  

 • En ny samlet spildevandsplan er godt nyt for fjord og vandløb

  Byrådet giver med godkendelse af Spildevandsplan 2020-2018 den 9. december 2020 grønt lys til at adskille spildevand og regnvand i ni forskellige områder i kommunen.

 • Stormflodsstrategi skal garantere det gode møde med vandet

  Byrådet har netop vedtaget den stormflodsstrategi, der i et halvt år har været i borgernes hænder. Med strategien får politikerne et vigtigt værktøj i arbejdet med at skabe en stormflodsbeskyttelse, der gror med byen.

 • Nyt samarbejde skal hjælpe mennesker med psykisk sygdom i arbejde

  En ny samarbejdsaftale mellem Jobcenter Vejle og psykiatrien skal hjælpe mennesker med psykiske lidelser tættere på arbejdsmarkedet.

 • Klimaplanen bliver fremtidens overligger for Vejle Kommune

  Med byrådets vedtagelse af Klimaplanen forpligter Vejle Kommune sig til at tænke grønt og bæredygtigt i fremtidige beslutninger. Vejen til at nå Parisaftalens målsætning går bl.a. gennem stærke partnerskaber med erhvervsliv, landbrug og uddannelsesinstitutioner og motivation af borgerne.

 • Digital risikovurdering øger sikkerheden på bosteder

  Et digitalt risikovurderingssystem giver medarbejderne på Vejle Kommunes bosteder et hurtigt overblik over beboernes adfærd, og systemet er med til at øge både medarbejdernes sikkerhed og beboernes trivsel. 

 • Sådan kommer fremtidens daginstitution og plejecenter til at se ud

  For første gang på dansk grund opføres et byggeri, som kombinerer daginstitution og plejecenter. Byggeriet skal ligge i Vejle, og byggeplanen viser, at det både bidrager til fællesskaber på tværs af generationer, er klimavenligt og indarbejder FN's verdensmål.

 • Nu skal vi passe på og gøre alt for at undgå nedlukning

  Den delvise nedlukning af samfundet i 38 kommuner, som regeringen meldte ud på pressemødet i dag, omfatter ikke Vejle.Alligevel er borgmester Jens Ejner Christensen bekymret og opfordrer til, at vi gør alt for at undgå, at Vejle Kommune kommer i samme situation som Århus, Odense og de sjællandske kommuner. 

 • Ny bus klar til at bringe elever frem i tide

  Det bliver fortsat muligt for pendlende studerende at nå frem til deres uddannelser i Vejle, inden klokken ringer ind til første time. Vejle Kommune og Sydtrafik er klar med en ny busafgang, som skal betjene de ca. 50 passagerer, der står til at miste deres tidlige togafgang.

 • Finlandsparken strøget af ghettolisten

  Flere er kommet i arbejde og uddannelse i boligområdet Finlandsparken i Vejle. Den positive udvikling har tirsdag resulteret i, at Finlandsparken ikke længere er at finde på regeringens årlige ghettoliste.

 • Vejle Kommune har ansat ny arbejdsmarkedschef

  Daniel Bomholt er ansat som ny arbejdsmarkedschef i Vejle Kommune.Han er 43 år og kommer fra et job som afdelingsleder i Jobcenter Skanderborg.

 • Vejle Kommune investerer yderligere 718.000 kr. i seks nye velfærdsteknologiske projekter

  Vejle Kommunes Velfærdsteknologiråd har igen bevilliget penge fra teknologipuljen og givet penge til teknologier, som bl.a. skal øge trivslen hos udviklingshæmmede borgere med demens, give kørestolsbrugere en bedre køreoplevelse og højne sundheden i den beskyttede beskæftigelse.

 • Julebelysningen på Vejle Vindmølle er på vej

  Vejlenserne kan se frem til julelys og -farver i år. Kultur- og idrætsudvalget har nemlig indgået en aftale med virksomheden Solar, som skal sørge for dette års julebelysning på Vejle Vindmølle.    

 • Klimaudvalg beder forvaltningen komme med indspil til grønt regeringsudvalg

  Kommunerne oplever ofte lovgivningsmæssige barrierer i arbejdet med at gennemføre den grønne omstilling. Vejle Kommunes klimaudvalg har derfor bedt forvaltningen udarbejde en beskrivelse af disse barrierer, der skal indgå i et kommende indspil til et 'Grønt Samarbejdsudvalg' som klimaministeren har invitereret kommunen til at deltage i.

 • Vejle Kommunes nye frivilligkoordinator vil hjælpe coronaramte foreninger og ældre

  Frivilligkoordinatoren er ansat til at støtte kommunens mange frivillige sociale foreninger i deres arbejde med at skabe fællesskaber og aktiviteter til gavn for kommunens ældre. Aktuelt vil hun sætte flere corona-egnede aktiviteter i gang. 

 • Forberedelsen til Ny Rosborgs første holme er i gang

  Arbejdet med at forberede Vejles nye bydel, Ny Rosborg, er så småt i gang. I disse dage bliver der kørt jord til Nordholmen, som er den holm af i alt seks i den kommende bydel, der bliver udviklet først. Samtidig udføres der geotekniske undersøgelser af undergrunden ved både Nordholmen, Rosborg Ø og Trædballe Banke.

 • Destination Trekantområdet – Et nyt turismesamarbejde mellem Billund, Kolding og Vejle ser dagens lys

  Byrådene i Billund, Kolding og Vejle har de seneste måneder forberedt sig på at indgå et samarbejde om markedsføring og udvikling af turismen i de tre kommuner. 23. november blev samarbejdet officielt.

 • Behov for tættere og mere ledelse i uroplaget hjemmeplejedistrikt

  Der er behov for handling her og nu for at få skabt arbejdsro og bedre trivsel for personalet i det uroplagede hjemmeplejedistrikt VD2. Der etableres derfor en midlertidig løsning i distrikt VD2 med flere ledere og mindre teams, fortæller formand for Seniorudvalget Kenneth Fredslund.

 • Forældretilfredsheden stiger igen i Vejle

  Social- og Indenrigsministeriet har gennemført en landsdækkende forældretilfredsheds-undersøgelse på skoleområdet, og resultaterne for Vejle vækker glæde. Undersøgelsen viser nemlig endnu en stigning i forældretilfredsheden for både skole og SFOI siden sidste forældretilfredshedsundersøgelse. Forældrenes tilfredshed med skolen ligger endda over landsgennemsnittet. 

 • Vejle Kommune bygger nyt fyrtårn til fortsat grøn omstilling

  I maj 2019 sagde Vejle Kommunes Byråd ja til et nyt RessourceCenter Vejle (RCV). Vinderne af det 19.000 m2 store byggeri er i dag fundet, og det bliver HM Entreprenør A/S, der sammen med deres team og AffaldGenbrug skal sikre, at Vejle Kommune og borgerne kan tage endnu et skridt mod en fremtidssikret ressourcehåndtering.

 • Brugte mundbind hører til i affaldsspanden

  Natur- og Miljøudvalget kalder på god adfærd, når vi skal skille os af med vores brugte mundbind. Alt for mange mundbind havner ved siden af affaldsspanden, og det skader naturen.

 • Trekantens El Teknik er årets rummelige virksomhed i Vejle Kommune 2020

  Trekantens El Teknik ApS blev kåret som årets rummelige virksomhed, og Krista Sørensen fra Kastaniehaven løb med titlen som årets mentor, da priserne blev uddelt ved et virtuelt arrangement 17. november.  

 • Vejles handicap-ansatte får idrætscertificering

  Alle ansatte i Vejle Kommunes dagtilbud for voksne med handicap får nu en idrætscertificering, så de bedre kan motivere borgerne til bevægelse. Det er helt naturligt i en kommune, som er parasportens hovedstad, og som har fokus på lighed i sundhed.

 • Vejle Kommunes første demensvenlige have er klar til brug

  I 2020 blev der i budgetforliget afsat fem millioner kroner til at gøre plejehjemshaverne i Vejle Kommune mere demensvenlige. Nu er den første demensvenlige have færdig. 

 • Høje smittetal betyder besøgsrestriktioner på Vejle Kommunes botilbud

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 9. november givet Vejle Kommune et påbud om midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til botilbud. Det sker for at holde smitten i Vejle nede og for at passe på sårbare borgere.

 • Vejles SSP-leder, Helle Midskov Brynaa, vinder Den Kriminalpræventive Pris

  Helle Midskov Brynaa modtog i dag Den Kriminalpræventive Pris. Prisen blev overrakt af Social- og indenrigsminister Astrid Krag. Udover æren følger 50.000 kr. Det er skoleleder Bjarne Kyneb fra Firehøjeskolen, der har indstillet Helle Midskov Brynna for sit arbejde med HSO-uddannelsen.

 • Jordskred har kommunens fulde bevågenhed

  Øgede mængder regn giver større risiko for jordskred i bl.a. Mørkholt-området. Kommunen følger udviklingen tæt sammen med GEUS og fastholder tæt dialog med lodsejerne i området om forebyggelse.

 • Høj smitte i Vejle Kommune

  Nu stiger smitten for alvor i kommunen, og i dag kom Vejles smittetal for første gang over 100.

 • SSP-leder i Vejle, Helle Midskov Brynaa, med i slutspurten om at modtage Den Kriminalpræventive Pris

  SSP-leder, Helle Midskov Brynaa, er blandt de sidste tre i opløbet om at modtage Den Kriminalpræventive Pris. Prisen uddeles d. 10. november i Operaen i København. Hun er indstillet af Firehøjeskolen for sit arbejde med HSO-uddannelsen, der klæder fagpersoner på til at løfte udsatte børn og unge i flok ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

 • Indstil en virksomhed til Iværksætterprisen 2021

  Nu skal årets iværksætter findes. Derfor er det i hele november muligt at indstille sin egen eller en anden virksomhed til Iværksætterprisen 2021.

 • Karriereværkstedet og jobcentret udvider samarbejdet

  Karriereværkstedet, Vejle Kommunes beskyttede beskæftigelse, har det sidste år lavet jobafklaringsforløb for Jobcenter Vejle. Nu skal endnu flere gennem et forløb hos Karriereværkstedet, fordi Karriereværkstedet er vant til at arbejde med borgere, der har komplekse problemstillinger. 

 • Line fik angst og depression - nu hjælper hun andre

  Er du en god rollemodel for unge, som Line Randrup-Thomsen? Så er du måske den frivillige instruktør, som Ungerådgivningen SPOR18 søger

 • Vejle Kommune klar med coronahjælp til de mest trængte foreninger

  Mange foreninger har siden foråret aflyst aktiviteter og arrangementer. Nu rækker Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune hånden ud til dem, der er blevet særligt hårdt ramt af covid-19.

 • Hjemmeplejen i Vejle får kabinescootere

  Seks eldrevne kabinescootere skal bringe hjemmehjælpen i Vejle midtby hurtigere frem til byens ældre.

 • For mange bruger håndholdt mobil i trafikken

  Otte ud af ti danskere mener, at der er uacceptabelt at tale i håndholdt mobil bag rattet. Men det sker desværre stadig alt for ofte. Nu sætter Vejle Kommune sammen med Rådet for Sikker Trafik fokus på problemet med kampagnen Læg mobilen - så er du lægger 

 • Kommunens alkoholbehandling er klar til at modtage sygehuspatienter med alkoholproblemer

  Som patient på Sygehus Lillebælt bliver du snart spurgt ind til dine alkoholvaner. Målet er at få flere til at ændre alkoholvaner ved at tage imod en sundhedssamtale eller gå i behandling. Bor du i Vejle Kommune, kan du blive henvist til en forebyggende sundhedssamtale i kommunen.

 • Ny institution i Tirsbæk Bakker er åben for opskrivning

  Nu er det muligt for forældre at skrive deres børn op til den nye institution, der åbner i Tirsbæk Bakker, Bredballe. D. 1. december 2020 starter en satellitafdeling op i Uhrhøj, der som de første vil flytte ind i det nye hus, som forventes at stå færdigt i marts 2021.

 • Med en mobil blærescanner bliver de ældre behandlet hurtigere

  Ældre, der får lagt et kateter for at få tømt blæren, har større risiko for at få en urinvejsinfektion. Derfor har Seniorområdet i Vejle Kommune købt en mobil blærescanner, der skal reducere brugen af kateter.

 • Vejle sætter strøm til musikken

  Trænger du til en musikoplevelse? Så er der godt nyt. I næste uge flyder Vejle Kommune nemlig over med lokal, dansk musik, når flere danske musikere indtager foreninger og kulturhuse under Spil Dansk-ugen 2020.

 • Smittetallet stiger i Vejle Kommune

  Antallet af nye smittede i Danmark sætter rekord med 760 nye tilfælde af coronavirus det seneste døgn. Vejle oplever også en kraftig stigning i smitten. Nu et smittetal på 55.

 • Landsbyerne i Vejle Kommune skal vises frem

  Landsbyerne i Vejle kommune vil på Danmarkskortet. Og det kommer de i 2021 med en 120 km lang vandrerute, der bugter sig gennem en lang række af kommunens mindre landsbyer.

 • Finalisterne til årets rummelige virksomhed er fundet

  Til november kåres årets rummelige virksomhed og årets mentor ved en virtuel prisuddeling. Nu er finalisterne udpeget.

 • Ny landskabsplan for Vejle ådal og fjord udvikles i tæt samarbejde med ådalens lodsejere

  Hvad ønsker du som lodsejer og beboer i ådalen og ved fjorden? Det spørgsmål og mange flere stilles nu i en ny undersøgelse, der skal hjælpe med at udvikle fremtidens landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord.

 • Rotter lukker daginstitutionen Paddehatten i Grejs

  Det blev tirsdag formiddag konstateret, at daginstitutionen Paddehatten har ubudne gæster i form af rotter. Problemet har et omfang, så kommunen sidst på formiddagen besluttede at lukke institutionsbygningen for børn indtil videre.

 • Socialt udsatte screenes for tuberkulose

  I samarbejde med Sygehus Lillebælt går Vejle Kommune nu i gang med en aktiv smitteopsporing af tuberkulose, som er særlig udbredt blandt byens udsatte.

 • Et afgørende spadestik for trafikken mod Billund

  Den har været mere end 20 år undervejs. Der er tænkt både hensynet til naboer, bløde trafikanter og sjældne dyrearter ind i planlægningen. Og på sigt vil vejen blive en vigtig færdselsåre for trafikken mellem Billund og den jyske østkyst. Torsdag 22. oktober 2020 kl. 15.30 tages det første spadestik til Vejles nye forbindelsesvej.

 • Klimaudvalg vil udvikle plan for grøn bilisme

  Hvordan kommer der flere lade-stationer i bybilledet, og hvordan ser en grøn mobilitetsplan ud? Vejle Kommunes Klimaudvalg har bedt forvaltningen om at finde svar på disse store og vigtige spørgsmål.

 • Testbil i Vejle fredag 9. oktober

    En af regionens Covid-19 testbiler holder ved Spinderihallerne, Spinderigade 11, kl. 9-16.

 • Poul Iversen får prisen som Årets Købmand 2020

  Vejles borgmester og formanden for BusinessVejle overraskede onsdag Poul Iversen, der er indehaver af tøjbutikken i Vejle af samme navn, med prisen som Årets Købmand 2020.

 • Er du Vejles Greta?

  Grønt Forum søger unge borgere, der brænder for klimaet og miljøet. Til gengæld honorerer kommunen med viden og læring, så de unge kan blive stærke rollemodeller i klimakampen.

 • Økolariet formidler ude i byen

  Shopping, genbrug og bæredygtighed gøres helt konkret dér, hvor borgerne befinder sig, når Økolariet udvider sine vante formidlingsrammer til også at omfatte Bryggen, Ny Rosborg, ØsterBO og AffaldGenbrug.

 • Nyt VISO-center styrker Vejle Kommunes specialiserede handicapområde

  Fire handicapcentre i Vejle Kommune er blevet VISO-certificerede og har dannet "VISO Viden Vejle". Et samarbejde, som sender kommunen op i superligaen inden for specialrådgivning og kommer såvel borgerne som personalet til gode.

 • Vejle skal leve med – og under – vandet

  Vinderne af idékonkurrencen Kanten leverer et stærkt og helhedstænkende bud på en stormflodsbeskyttelse mod Vejle Fjord, hvor vandet er en naturlig integreret del af hele kvarteret.

 • Vejle-Prisen gik til en bynær oase, et p-hus og enfamiliehuse

  Skyttehushaven, parkeringshuset på Kabbeltoft og enfamiliehusene på Katrinelund i Tirsbæk Bakker blev alle belønnet med Vejle-Prisen 2019 på Arkitekturens Dag mandag 5. oktober. Skyttehushaven vandt desuden Borgernes Arkitekturpris.

 • Flere i Vejle søger ind på en erhvervsuddannelse

  Det er et nationalt mål, at flere unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse - og i Vejle går det i den helt rigtige retning. Derfor skruer man nu op for ambitionerne i 2021, hvor min. 23 % skal søge ind på en erhvervsuddannelse. 

 • Både vinderne af Vejle-Prisen og Kanten afsløres til Arkitekturens Dag

  Der uddeles både Vejle-Prisen og Borgernes Arkitekturpris samt afsløres vinder af Idékonkurrencen Kanten, når Vejle Kommune og Arkitekturforum inviterer til Arkitekturens Dag mandag 5. oktober kl. 14 på Vejle Kunstmuseum.

 • Personale og pårørende skal bruge mundbind eller visir på Vejle Kommunes plejecentre og bosteder

  Sundhedsstyrelsen skærper nu sin anbefaling af, hvornår man skal bruge mundbind eller visir. Rådet lyder, at både borgere og sundhedspersonale bør tage mundbind på, når det ikke er muligt at holde afstand på sygehus, plejehjem, ved egen læge mv. Dette råd efterleves nu på plejecentre og bosteder i Vejle.     

 • Unge gav corona-råd til kommunens Sundhedsberedskab

  Virtuel debatklub om corona, smitteapp på engelsk og mere information om, hvad der sker, hvis man bliver smittet med Covid-19. Det var nogle af anbefalingerne fra unge på uddannelsesinstitutionerne, da de mødtes med kommunens Sundhedsberedskab.

 • Succes med affaldsstationer i naturen

  En simpel idé med affaldsstationer ude i naturen er blevet en stor succes. Skovgæsterne vil gerne hjælpe, og på kort tid er der blevet meget mindre affald, selvom der faktisk er mange flere folk ude i naturen.

 • Vejle sender alle 8. klasses elever i erhvervspraktik

  Vejle Kommune indfører obligatorisk erhvervspraktik for alle elever i 8. klasse. Praktikken skal give eleverne erfaringer med at være på en arbejdsplads. De første to skoler sender elever i praktik i uge 41.

 • Bofæller til seniorbofællesskabet Blicherbo søges

  De to første beboere er nu flyttet ind i det nye seniorbofællesskab Blicherbo i Bredsten. Der er fortsat plads til 11 beboere i fællesskabet.

 • Årets frivillige ildsjæle er Susanne Clausen og Edith Dall-Hansen

  I løbet af sommeren kunne man indstille lokale ildsjæle til "Frivilligprisen 2020" som et skulderklap. Nu er de endelige vindere fundet, og de blev fejret til en prisoverrækkelse i byrådssalen i Vejle.

 • Vejles Sundhedsberedskab mødes med de unge

  Vejle Kommunes Sundhedsberedskab har inviteret unge fra uddannelsesinstitutionerne til møde for at høre, hvordan de sammen kan hindre smittespredning blandt de unge. 

 • Nu starter renoveringen af Børkop Genbrugsplads

  I næste uge går det løs på genbrugspladsen i Børkop. Den skal have sig en velfortjent opgradering, så den bliver klar til fremtiden - både hvad angår miljø, modernitet og brugervenlighed. Sidste år åbnede den nye genbrugsplads i Give, og nu er turen kommet til Børkop. Ombygningen starter 1. oktober, og den nye plads forventes at stå klar til borgerne i Børkop og omegn i juni 2021.

 • Covid-19: Daginstitutionen Kernehuset lukket hele ugen

  Lukningen af Kernehuset fortsætter efter to nye tilfælde af Covid-19 blandt de ansatte.

 • Cykelfest: Vejle klar til tre danmarksmesterskaber

  Med tre danmarksmesterskaber inden for det næste år og Tour de France i 2022 har Vejle Kommune bevist, at man har Danmarks bedste cykellandskab. Næste mesterskab er DM i Mountainbike, som løber af stablen den 26.-27. september i Nørreskoven, og som bliver lidt anderledes i år på grund af corona.

 • Covid-19: Daginstitutionen Kernehuset lukkes mandag og tirsdag

  Vejle Kommune har besluttet at lukke daginstitutionen Kernehuset mandag og tirsdag.

 • Plejehjemsansat på Plejecenter Atriumhaven er smittet med corona

  To af regionens COVID-testbiler står i dag ved Plejecenter Atriumhaven i Børkop, da en medarbejder er konstateret smittet, og nu skal alle beboere og medarbejdere testes.

 • Smittetallet i ro – stor ros til borgerne

  Smittetallet i Vejle Kommune ligger nogenlunde stabilt omkring de 30, efter at tallet den sidste uges tid har været helt oppe på 38. Det viser, at borgerne har taget smitten alvorligt, ladet sig teste og passer på med afstand og hygiejne.

 • Unge i Vejle hjælper med at bekæmpe madspild

  I disse uger deltager 8. klasserne på Englystskolen, NovaSkolen og Petersmindeskolen i et landsdækkende eksperiment, der skal hjælpe kommunen - og senere regeringen - med at nedbringe det store madspild, der findes i Danmark.

 • Det er nu, værdigt trængende skal søge legat

  I starten af december uddeler Vejle Kommune legater á 500 kr. til værdigt trængende borgere. Det er borgerne selv, som skal søge om pengene, og der er nu åbent for ansøgninger.

 • Smitteudbrud i Jelling

  Vejle Kommunes smittetal stiger stadig og lå i weekenden og svingede omkring de 30. I weekenden er det især Jelling, der er blevet ramt. Et barn i Mariehaven, en lærer og to elever på Bredagerskolen og nogle forældre er konstateret smittet med Covid-19. 

 • I dag kan du blive testet for corona i Vejle

  Smittetallet stiger i Vejle Kommune. Derfor stiller Region Syddanmark i dag lørdag 12. september to testbiler op i Vejle - på Banegårdspladsen og ved Nørremarkshallen.

 • Dagplejere i Vejle får Grønne Flag

  13 naturdagplejere i Vejle tildeles certifikater og Det Grønne Spire Flag. En særlig anerkendelse af dagplejernes store arbejde i og med naturen i løbet af året.

 • Budgetforlig i Vejle har fokus på det gode børneliv

  Alle partier i Vejle Byråd står bag budgetforliget for 2021-2024. 

 • De Rare Olympiske Lege på Vejle Atletikstadion aflyses

  På grund af det stigende smittetryk i kommunen har Vejle Kommune, der afholder De Rare Olympiske Lege, valgt at aflyse den del af legene, som foregår på Vejle Atletikstadion fredag den 11. september.

 • Alternativ fejring af årets frivillige ildsjæle

  Hen over sommeren kunne man indstille ildsjæle til de to frivilligpriser som et skulderklap til det frivillige, sociale arbejde i Vejle Kommune, og de nominerede er nu fundet. De endelige vindere plejer at blive fundet til den årlige frivilligfest, men den er aflyst pga. corona. I stedet sker fejringen ved et mindre arrangement i byrådssalen den 24. september.

 • DK2020 landsby søges

  Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati sætter i 2021 klimaindsatsen i front og overvejer i den forbindelse en forsøgsordning med en DK2020 landsby, der har lyst til at gå forrest med at nedsætte CO2-udledningen.

 • Vejle sætter ekstra fokus på unges uddannelsesvalg

  Der skal være en endnu bedre overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, og alle unge skal vejledes til at vælge en uddannelsesvej, der passer til lige præcis dem. Som noget nyt sendes lærerne nu også i praktik på en erhvervsuddannelse.

 • Foreningerne spørger: Vil du med?

  Kan noget så simpelt som tre små ord og en chokoladebar være med til at sikre øget medlemstal i foreningslivet? Det håber man på i Vejle Kommune, og derfor skyder man nu kampagnen "Vil du med?" i gang, hvor foreningslivets medlemmer bliver udstyret med en chokoladebar i hånden og fem gode råd til, hvordan de inviterer en ven med til deres fritidsinteresse.    

 • Smag på biernes honning og bliv klogere på sommerfuglen

  Søndag den 13. september kan alle danskere komme ud og blive vild med naturen til årets Naturens Dag. I Vejle kommune kan du komme tæt på sommerfuglene, gå på opdagelse i livet i bækken og følge garnets vej fra fårets pels til væven.

 • De Rare Olympiske Lege afvikles – i en corona-venlig version

  De "rigtige" olympiske lege og andre store sportsbegivenheder bliver aflyst på stribe pga. corona, men ikke De Rare Olympiske Lege for mennesker med udviklingshandicaps. Dette arrangement løber som planlagt af stablen den 11. september i hele kommunen.

 • Online Erhvervsbriefing fortsætter efter gode corona-erfaringer

  Erhvervskontaktudvalget indleder efterårets første Online Erhvervsbriefing 16. september 2020. Her vil Vejles borgmester give en lokal opdatering på erhvervsudviklingen set fra borgmesterkontoret.

 • Sæt dit kryds på din favorit til Borgernes Arkitekturpris

  Hvert år uddeler Vejle Kommune sin egen arkitekturpris, Vejle-Prisen, til et særligt godt byggeri eller anlæg. I år er seks kandidater med i opløbet om prisen. Blandt disse seks kandidater har du i de kommende to uger mulighed for at stemme på din foretrukne kandidat til Borgernes Arkitekturpris.

Sidst opdateret: 16. september 2019